Αγώνας δρόμου για εξόφληση εφημεριών στο ΠΓΝΑ

Αγώνα δρόμου, πολλές φορές άνισο, καταβάλλει κάθε μήνα το ΠΓΝΑ για να πληρώσει εφημερίες και υπερωρίες σε γιατρούς και νοσηλευτές. Κάποιες φορές μάλιστα, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες, το ΔΣ αναγκάζεται να περικόψει εφημερίες γιατρών για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό και πληρωθούν, τουλάχιστον, οι νοσηλευτές
Ενδεικτικές της κατάστασης είναι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου, από τον περασμένο Οκτώβρη, που αναρτήθηκαν σήμερα στη Διαύγεια και οι οποίες αφορούν την καταβολή των υπερωριών και των εφημεριών του νοσηλευτικού προσωπικού για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2015. Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, κάθε μήνα, προκύπτουν αποκλίσεις μεταξύ των διαθέσιμων ποσών από την επιχορήγηση του υπουργείου για την πληρωμή των εφημεριών και των υπερωριών, και των πραγματικών ποσών που δικαιούνται οι εργαζόμενοι. Προκειμένου, λοιπόν, να πληρωθεί το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το ΔΣ του νοσοκομείου, αφού ζητήσει την κάλυψη της διαφοράς από το Υπουργείο, προχωρά στην περικοπή μίας καθημερινής ενεργής εφημερίας από το Επιστημονικό και λοιπό ΔΕΠ Προσωπικό, με την δέσμευση ότι ΑΝ χορηγηθεί από το Υπουργείο Υγείας επιπρόσθετη πίστωση ή αν υπάρξει πλεόνασμα πίστωσης σε κάποιον άλλον μήνα του έτους  να καταβληθεί το  αντίστοιχο ποσό που περικόπηκε.
Διαβάστε ακόμη  «Έκπτωτοι» δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι δήμων του Έβρου λόγω…οφειλών!