Αλεξανδρούπολη: Ζητούν 48 ναυαγοσώστες, εκδήλωσαν ενδιαφέρον 2!

Δεν έχει τέλος το σήριαλ με την τοποθέτηση ναυαγοσωστών στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης, αφού  μετά από τις άγονες διαγωνιστικές διαδικασίες, η προκήρυξη του Δήμου για πρόσληψη συμβασιούχων ναυαγοσωστών δεν έφερε αποτέλεσμα, μια και από τα 48 άτομα που ήταν το ζητούμενο, ενδιαφέρον εκδήλωσαν μόλις 2!

Σε σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποφάσισε ομόφωνα:

– την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της 102/2021 μελέτης της υπηρεσίας “παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του τουριστικού Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2021 με την διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, λόγω του κατ’ επείγοντος με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος”

-την απευθείας ανάθεση με την διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, λόγω του κατ’ επείγοντος σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπηρεσίας «παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του τουριστικού Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2021»

– την πίστωση της δαπάνης συνολικού ποσού 299.670,44 € € σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.026 όπως αναλύεται παραπάνω.

Αναλυτικά η απόφαση εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%997%CE%92%CE%A9%CE%A8%CE%9F-6%CE%93%CE%A8?inline=true