Από τα ταμεία του Δήμου η πληρωμή οδοιπορικών ύψους 6.500 ευρώ

6.500 ευρώ καλείται να καταβάλει ο δήμος Αλεξανδρούπολης προς έξι αιρετούς και έναν υπάλληλο του δήμου. Πρόκειται για ποσά που αντιστοιχούν σε αποζημιώσεις και οδοιπορικά που δικαιούνται για μετακινήσεις που πραγματοποίησαν για υποθέσεις του δήμου, δίχως όμως τα σχετικά εντάλματα πληρωμής να εγκριθούν από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου παρουσίασε τις αιτήσεις των επτά ατόμων για εξώδικο συμβιβασμό με το Δήμο, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει τα συγκεκριμένα ποσά, αφού, όπως αναφέρονταν στις γνωμοδοτήσεις του νομικού συμβούλου, εάν δεν καταβάλει ο δήμος τα συγκεκριμένα ποσά, ο κάθε αιτών έχει τη δυνατότητα άσκησης αγωγής αποζημίωσης στα Δικαστήρια, όπου όχι μόνον θα δικαιωθούν, αλλά θα επιβαρυνθεί επί πλέον ο Δήμος με τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα. Οπότε, κρίθηκε πως είναι προς το συμφέρον του Δήμου ο συμβιβασμός και η καταβολή των παρακάτω ποσών στους συγκεκριμένους δικαιούχους:

Διαβάστε ακόμη  Συγκινητική η δράση των Φίλων του Γαλλικού Σταθμού για τα Τέμπη

-505,20 ευρώ στο όνομα του Αντιδημάρχου Φερών και Πρωτογενούς Τομέα
του Δήμου Αλεξανδρούπολης Νικόλαου Γκότση,
-244,78 ευρώ στο όνομα του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου
Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνου Γκοτσίδη,
-244,16 ευρώ στο όνομα του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου
Αλεξανδρούπολης Παναγιώτη Ζητάκη,
-218,78 ευρώ στο όνομα της Δημοτικής Συμβούλου του Δήμου
Αλεξανδρούπολης, Ελένης Σ. Ιντζεπελίδου- Συτμαλίδου,
-1.252,31 ευρώ στο όνομα του Αντιδημάρχου Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και
Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Φαλέκα,
-3.986,24 ευρώ) στο όνομα του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελου
Λαμπάκη,
-679,79 ευρώ στο όνομα του κου Παπατζελίδη Δημοσθένη, υπάλληλο του Δήμου