Βολές στο πεδίο βολής Αετού

Ανακοινώνεται ότι στις 29 Οκτωβρίου 2015 και από 08:00 έως 14:30 και από 2 μέχρι και 5 Νοεμβρίου από 08:00 έως 24:00 έκαστης ημέρας θα εκτελεστούν βολές όλμων-πολυβόλων στο πεδίο βολής «ΑΕΤΟΥ». ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Ως επικίνδυνη χαρακτηρίζεται η περιοχή η οποία περικλείεται από τα σημεία : ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ (LF 960255) – Υψ. ΚΑΖΑΝΙΑ (LF 965288) – Υψ. ΚΟΡΑΚΑΣ (LF 993325) – Χ. ΠΑΛΑΓΙΑ (MF 057284) – Υψ. ΟΥΡΑΝΟΣ (MF 017256).

Στις προαναφερθείσες περιοχές απαγορεύεται η κίνηση ατόμων, ζώων και οχημάτων κατά τις παραπάνω ώρες και ημερομηνίες, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Αν μετά τη βολή βρεθεί βλήμα στην περιοχή, να μην το αγγίξει κανείς, διότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Όποιος βρει βλήμα στην περιοχή, να ειδοποιήσει αμέσως την πλησιέστερη Αστυνομική ή Στρατιωτική Αρχή.