Δημιουργία αστυνομικού τμήματος στο Τρίγωνο ζητά ο Περιφερειάρχης

Στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης ΑΜ-Θ στην Κομοτηνή, όπου παρουσιάστηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Δομών στην Περιφέρεια, ο κ. Παυλίδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων δεν πρέπει να υπάρξει αποδυνάμωση της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και προστασίας του πολίτη, σε μια      περιοχή με εκτεταμένα σύνορα.

Ζήτησε να υπάρξει πρόσθετη πρόνοια για την ορεινή Ροδόπη, να διατηρηθούν επίσης οι αστυνομικές υπηρεσίες στις Φέρες, στο Τυχερό, στο Σουφλί, στο Πύθιο και να δημιουργηθεί τμήμα στο Τρίγωνο του Έβρου.

Τόνισε ότι στην ΠΑΜ-Θ εισέρχονται πλέον ετησίως πολλά εκατομμύρια επισκεπτών, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη και να αντιμετωπιστεί αναλόγως όσον αφορά τις αστυνομεύσεις κάθε μορφής.