Δημοτική αρχή Αλεξανδρούπολης κατά … Δήμου για απλήρωτα οδοιπορικά

Έξοδα μετακινήσεων και αποζημιώσεις για ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό για υποθέσεις του δήμου διεκδικούν μέσω της δικαστικής μεσολάβησης ο δήμαρχος και μέλη της δημοτικής αρχής Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για ένα ποσό που συνολικά αγγίζει τις 6.500 ευρώ και δεν θεωρήθηκε, δηλαδή δεν εγκρίθηκε από το τοπικό παράρτημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο είναι αρμόδιο για τέτοιου είδους δαπάνες.

Πιο αναλυτικά, σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αλεξανδρούπολης, παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι υποθέσεις, από το 2013 μέχρι και σήμερα, για μετακινήσεις και οδοιπορικά που ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο για ταξίδια τόσο του δημάρχου, όσο και άλλων μελών της δημοτικής αρχής, τα οποία ωστόσο, στη συνέχεια, δεν εγκρίθηκαν από τον Επίτροπο.

Ένας λόγος για τον οποίο πιθανολογείται η μη έγκριση των συγκεκριμένων ενταλμάτων είναι επειδή κάποιες μετακινήσεις χρειάστηκε να γίνουν εκτάκτως και να ακολουθήσει μετά η έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο, ενώ πρέπει να προηγείται της μετακίνησης η έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Άλλη αιτία ίσως είναι η καθυστέρηση της ανάρτησης των σχετικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, τόσο πριν όσο και μετά το κάθε ταξίδι, στη Διαύγεια. Σε κάθε περίπτωση, στην Οικονομική Επιτροπή εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν τα αιτήματα του δημάρχου και των μελών της δημοτικής αρχής για έγκριση της υπαγωγής της διαφοράς τους με το ∆ήμο Αλεξανδρούπολης για καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών σε δικαστική μεσολάβηση.

Διαβάστε ακόμη  Κυλικείο Δημαρχείου Αλεξανδρούπολης: Θα μείνουμε χωρίς τοστ και καφέδες;;;

Πρόκειται για τα εξής ποσά ανά άτομο:

Παναγιώτης Ζητάκης 244,14 ευρώ

Νίκος Γκότσης 505,20 ευρώ

Ελένη Ιντζεπελίδου 218,78 ευρώ

Κων/νος Γκοτσίδης 244,78 ευρώ

Γιάννης Φαλέκας 1,252,31 ευρώ

Βαγγέλης Λαμπάκης 3.968, 24 ευρώ

Ειδικότερα για το δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, πρόκειται για οδοιπορικά και έξοδα μετακίνησης για τα ταξίδια του στην Αγία Πετρούπολη, τόσο στα τέλη του 2013, όσο και φέτος το Μάιο και για διάφορες μετακινήσεις του στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για υποθέσεις του δήμου.