Διαμαρτυρία από το Επιμελητήριο Έβρου για πρόστιμα από την Εγνατία Οδό

Με επιστολή του προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σπίρτζη, το επιμελητήριο Έβρου διαμαρτύρεται σχετικά με πρόστιμα που καλούνται να πληρώσουν επιχειρήσεις για μη καταβολή διοδίων από οδηγούς τους σε σταθμούς που είχαν καταληφθεί από μέλη του κινήματος «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ».
Σύμφωνα με το επιμελητήριο, πολλές επιχειρήσεις του Έβρου έλαβαν πρόστιμα για διελεύσεις οδηγών τους που δεν πλήρωσαν όχι όμως επειδή δεν ήθελαν να πληρώσουν αλλά επειδή την συγκεκριμένη στιγμή οι σταθμοί διοδίων τελούσαν υπό κατάληψη από το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ.
Μάλιστα τα πρόστιμα είναι εξαιρετικά τσουχτερά καθώς για αξία διέλευσης 16,80 ευρώ η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ζητά να της καταβληθεί το ποσό των…352,80 ευρώ!!!
Αναλυτικά η επιστολή:

Κύριε Υπουργέ,

Θέμα πρώτο:

Α)Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 29 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» ορίζεται ότι «Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες, που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 104 του ίδιου ως άνω νόμου. (το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 5 του άρθρου 143 του Νόμου 4070/2012, ΦΕΚ 82/10-4-2012).

Περαιτέρω, όπως επίσης είστε σε θέση να γνωρίζετε ότι αρκετά χρόνια τώρα το κίνημα «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» αγωνίζεται ενάντια στην καταβολή του διοδίου τέλους και πραγματοποιεί δράσεις σε διάφορα σημεία της χώρας εμποδίζοντας τους υπαλλήλους των σταθμών διοδίων να εισπράξουν το αντίτιμο από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Το γεγονός αυτό είναι γνωστό και στην εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε που έχει αναλάβει τη διαχείριση και συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων.

Παρολ’ αυτά το Τμήμα Λειτουργίας Διοδίων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ .ΑΕ κοινοποιεί επιστολές με θέμα «Επιβολή προστίμου για παράβαση μη καταβολής διοδίων» σε όσα οχήματα, ιδιωτικά ή επαγγελματικά, διήλθαν από σταθμούς διοδίων χωρίς να καταβάλουν το σχετικό αντίτιμο, ασχέτως αν τούτο ήταν αδύνατο λόγω του γεγονός ότι οι εκπρόσωποι του κινήματος ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ είχαν καταλάβει τους σταθμούς και το οδόστρωμα και εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατη καταβολή του χρηματικού ποσού. Μάλιστα, επιβάλλει μετά από χρονικό διάστημα δύο και πλέον ετών πρόστιμο που ισούται με το εικοσαπλάσιο της αξίας του αντιτίμου διέλευσης, ήτοι για αξία διέλευσης 16,80 Ευρώ ζητεί να της καταβληθεί το ποσό των 352,80 Ευρώ.

Ήδη, μέχρι σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις της ακριτικής μας περιοχής έχουν λάβει σχετικά ειδοποιητήρια καταβολής προστίμου από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ από διελεύσεις των επαγγελματικών οχημάτων τους. Παρά δε το γεγονός ότι οι ίδιες δεν έφεραν καμία ευθύνη για τη μη καταβολή της αξίας διέλευσης, αντίθετα η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τη διαχειρίστρια εταιρεία που δεν μπορούσε να εισπράξει από τα διερχόμενα οχήματα, καλούνται να πληρώσουν υπέρμετρα και εξοντωτικά πρόστιμα.

Αντιλαμβάνεστε από τα προαναφερόμενα ότι η αντιμετώπιση του θέματος από την διαχειρίστρια εταιρεία πάσχει νομιμότητας και επιπροσθέτως διεγείρει το ίδιο φορτισμένο κλίμα των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον Νομό Έβρου, δηλαδή αυτών που βαρύνονται περισσότερο με το κόστος μεταφοράς των προϊόντων συμπεριλαμβανομένου του διοδίου τέλους. Δεν θεωρώ σκόπιμο να επαναλάβω για άλλη μια φορά προς υπουργό της κυβέρνησης υπό ποιες τραγικές συνθήκες αγωνίζονται οι επιχειρήσεις του νομού μας για να επιβιώσουν. Θεωρώ όμως σκόπιμο να σας τονίσω ότι δεν υπάρχει άλλη αντοχή από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων αιφνιδίων και άκρως παραλόγων προστίμων. Πολύ δε περισσότερο όταν τα πρόστιμα αυτά βεβαιώνονται στην εκάστοτε δημόσια οικονομική υπηρεσία, διπλασιάζονται και εν τέλει εμποδίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν ζητούμε να μείνει κανείς ατιμώρητος ή να εξαιρείται από τη νομοθεσία. Όμως δεν είναι λογικό να επιτρέπετε την εφαρμογή των πρακτικών αυτών και από τις εταιρείες του δημοσίου, οι οποίες δεν αξιώνουν μόνο την καταβολή του διοδίου τέλους αλλά και το υπέρογκο πρόστιμο που επισύρει.

Διαβάστε ακόμη  Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Το ΕΣΥ χρειάζεται προσωπικό, όχι χειρουργεία επί πληρωμή

Ενόψει αυτών θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένη η παρέμβαση σας προς την αρμόδια εταιρεία προκειμένου να ανακληθούν όλα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε διερχόμενα οχήματα από σταθμού διοδίων της χώρας ενόσω η πληρωμή του τέλους ήταν δυσχερής λόγω πραγματοποίησης δράσεων του κινήματος ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ.

Θέμα δεύτερο:

Β)Περαιτέρω, όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το πρόστιμο από τη μη καταβολή του διοδίου τέλους επιβάλλεται στον παραβάτη οδηγό και στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Κατά συνέπεια στη περίπτωση που το όχημα ανήκει σε εταιρία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, αυτή επιβαρύνεται υπέρμετρα με το ύψος του προστίμου, παρότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη καταβολή του διοδίου τέλους.

Μάλιστα σε περίπτωση που αυτό δεν καταβληθεί εμπροθέσμως, σύμφωνα με την τασσόμενη προθεσμία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία καλείται να πληρώσει πρόστιμο ίσο με το 50 πλάσιο της αξίας διέλευσης. Με τον τρόπο αυτό για ένα τέλος ύψους 2,40 Ευρώ η εταιρεία καλείται να πληρώσει το ποσό των 120,00 Ευρώ και ενώ ενημερώνεται μετά τη ταμειακή βεβαίωση της σχετικής οφειλής.

Επειδή το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει εκτεταμένα τις υφιστάμενες στον Νομό Έβρου επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, οι οποίες σε ετήσια βάση επιβαρύνονται σημαντικά από την επιβολή τέτοιων προστίμων και ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ισχύουσα νομοθεσία απαλλάσσει τις εταιρείες αυτές από πρόστιμα παραβάσεων που διαπράττουν οι πελάτες τους (βλ. παρ. 11 του άρθρου 34 του ΚΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 ΥΑ οικ. 21504/2601/2007) για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση.

Εν προκειμένω θεωρούμε ότι η παρέμβασή σας για την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συγκεκριμένα του άρθρου 29 παρ.10 του ν.2696/1999 είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να διευκολύνεται τη λειτουργία εκατοντάδων επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα, προτείνουμε τη τροποποίηση του ως άνω άρθρου ώστε να προβλεφθεί ακόμη ότι «Εάν το όχημα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι μισθωμένο, ως παραβάτης λογίζεται ο μισθωτής που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο….». Περαιτέρω, στη παράγραφο 6 στου άρθρου 3 της ΚΥΑ με αριθμό Δ17α/011/109/ΦΜ393/12 θα πρέπει να προστεθεί η φράση «σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει υπογράψει έντυπο αδυναμίας πληρωμής στο οποίο περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία του, το πρόστιμο βεβαιώνεται στον υπογράφοντα…..», προκειμένου να αποκλειστεί κάθε περίπτωση η επιχείρηση ενοικιάσεως να επιβαρυνθεί το πρόστιμο από τη μη καταβολή διοδίου τέλους.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου

Χριστόδουλος Τοψίδης