Δωρεάν εξέταση για τον Διαβήτη στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για άτομα άνω των 65

Από την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική ΔΠΘ ανακοινώθηκε ότι στα Εξωτερικά Ιατρεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιείται ΔΩΡΕΑΝ η ασφαλής ειδική εξέταση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης για τον έλεγχο ύπαρξης ή όχι Σακχαρώδη Διαβήτη.
Όσοι είναι άνω των 65 ετών θα μπορούν να προσέρχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία του ΠΓΝΑ (Νο 15) από Τρίτη έως Παρασκευή ώρα 08:30-14:00 και με μια απλή αιμοληψία θα γνωρίζουν μέσα σε 10 λεπτά αν έχουν Σακχαρώδη Διαβήτη.
Η δράση εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ “GR-DIAGENES: Η Γενετική Αρχιτεκτονική του Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 2”