Δωρεά στη σχολική μονάδα Ριζίων από την εταιρεία Άρωμα Έβρου.  

 Σε μία συμβολική κίνηση προέβη το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Άρωμα Έβρου, δωρίζοντας εργαστηριακές ποδιές στους μαθητές της έκτης δημοτικού της σχολικής μονάδας Ριζίων στα πλαίσια του project Θερμοκήπιο,  όπου και φέτος με χαρά συμμετέχουμε με στελέχη των επιχειρήσεων μας ως μέντορες σε όσα δημιουργικά πράγματα κάνουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί.

 Παράλληλα συμβάλαμε στην σπορά παραδοσιακών ποικιλιών εαρινών σπόρων με την συμβολή του κυρίου Μουταφίδη όπου πέρα από την θέση του στις επιχειρήσεις μας, είναι και μέλος των Σποριτών Έβρου μιας εθελοντικής ομάδας διάσωσης-διατήρησης-διανομής παραδοσιακών σπόρων.