Δύο νέα προγράμματα απασχόλησης για 36.000 ανέργους του ΟΑΕΔ

Πρόκειται για προγράμματα που αφορούν είτε 10.000 ανέργους ηλικίας άνω των 50 ετών, είτε 26.000 ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών. Το πρώτο πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το β’ 15νθήμερο του Ιανουαρίου, και το δεύτερο είτε στο τέλος του τρέχοντος μήνα, είτε το αργότερο τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου.
Ας δούμε, τι θα περιλαμβάνει το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά:
*Πρώτο πρόγραμμα: 10.000 άνεργοι άνω των 50 ετών.
Το πρόγραμμα αυτό, εστιάζει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τον παραπάνω αριθμό ανέργων που βρίσκονται στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, δηλαδή θεωρητικά βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Έχει διάρκεια από 12 έως 24 μήνες και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ. Χαρακτηριστικό του είναι ότι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ, που θα μετέχουν σε αυτό, θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα καθ’ όλη τη διάρκεια εργασίας. Όσοι επιλεχθούν με χρόνο ανεργίας από 3 έως 12 μήνες, η επιδότηση για να προσληφθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα έχει διάρκεια 12 μήνες. Όμως, για τους ανέργους με χρόνο ανεργίας άνω των 12 μηνών, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιδοτείται η πρόσληψη τους για 24 μήνες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος δεν επιτρέπεται στις εταιρίες, που θα προσλάβουν τους ανέργους, να προβούν σε καμία απόλυση του προσωπικού τους.
*Δεύτερο πρόγραμμα: Έως 26.000 άνεργοι ηλικίας 29 – 64 ετών. Παρέχεται εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και στην ουσία πρόκειται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης, voucher 29-64 ετών, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε ανακληθεί στα τέλη του περασμένου Μαΐου λόγω ανεπαρκούς και μεροληπτικού σχεδιασμού. Το πρόγραμμα ανασχεδιάστηκε από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, κα Ράνια Αντωνοπούλου και πλέον, διατηρώντας τον ίδιο προϋπολογισμό, απευθύνεται πλέον σε 26 χιλιάδες άνεργους και όχι σε 16 χιλιάδες που προβλεπόταν αρχικώς. Στο εξής, όλοι οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές και θα τους παρέχεται εγγυημένη απασχόληση για έξι μήνες, σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος που περιλάμβανε εγγυημένη απασχόληση μόνον για το ένα τέταρτο των ωφελούμενων. Η ορθολογικότερη αναμόρφωση του προγράμματος επιτεύχθηκε διότι βελτιώθηκε προς όφελος των ανέργων η αναλογία της κατανομής των κονδυλίων. Στο νέο πρόγραμμα το 80 % του προϋπολογισμού αποτελεί την ενίσχυση των ανέργων και μόλις το 20% στους φορείς κατάρτισης. Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος διέθετε το 75% του προϋπολογισμού στους φορείς κατάρτισης και πρακτικής κατάρτισης και μόλις το υπόλοιπο 25% κατέληγε στους ανέργους. Με το νέο σχεδιασμό ο άνεργος θα λαμβάνει, μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή, 5.500 ευρώ ενώ με τον αρχικό ο άνεργος λάμβανε μόλις 1.600 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Το αναθεωρημένο πρόγραμμα αφορά σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι το εμπόριο, ο τουρισμός, ενέργεια, Τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών και τα logistics, καθώς και σε 43 ειδικότητες και όχι σε τρεις κλάδους, όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη. Το ανακληθέν voucher απευθυνόταν μόνο στον τεχνικό κλάδο, τον κλάδο διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και στις νέες Τεχνολογίες. Μάλιστα, οι ιθύνοντες του αρχικού σχεδιασμού του προγράμματος πριμοδοτούσαν τον κατασκευαστικό τομέα με τη διοχέτευση 10.000 ανέργων από το σύνολο των 16.000, παρότι σκοπός του προγράμματος ήταν η ενίσχυση των δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και όχι οι τομείς που παρουσιάζουν ύφεση, όπως ο τεχνικός κλάδος. Με το νέο σχεδιασμό, οι άνεργοι θα λαμβάνουν, ανά ειδικότητα, πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που για πρώτη φορά θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής, το οποίο είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει τη διαμόρφωση και τη διάθεση συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών των ειδικοτήτων στους παρόχους κατάρτισης, ώστε να υπάρχει ενιαίο σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων που θα προσφέρεται στους ανέργους. Με αυτό τον τρόπο το κάθε κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης δε θα μπορεί να σχεδιάζει το δικό του πρόγραμμα σπουδών. Θα δημιουργηθούν οδηγοί κατάρτισης που θα πρέπει να ακολουθούν οι πάροχοι κατάρτισης. Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει 130 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για την επιλογή από τους ανέργους του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και εν γένει τα ενδιαφέροντά τους. Η επαγγελματική συμβουλευτική θα δίδεται με τη μορφή εξατομικευμένης παρέμβασης, αλλά και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης. Θα περιλαμβάνει το λιγότερο έξι συνεδρίες, εκ των οποίων, οι δύο από αυτές θα παρέχονται σε ομαδική βάση και σε ωφελούμενους με κοινά επαγγελματικά χαρακτηριστικά ή κοινούς επαγγελματικούς στόχους.
Πηγή: dikaiologitika.gr