Εκλογές στον Εθνικό, 12&13 Δεκ.στις 11πμ στο ΚΑΠΗ Β’

Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 9 του Καταστατικού του συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου το Σάββατο 12 Δεκ 2015 και ώρα 11:00 στο ΚΑΠΗ Β΄ Δήμου Αλεξανδρούπολης και εναλλακτικά σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Κυριακή 13 Δεκ. 2015 και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο.

Θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όπως παρακάτω:

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής.