Εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από το Δήμο Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο Δήμος και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Αλεξανδρούπολης στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αλεξανδρούπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Θεατρικό Εργαστήρι (50 ώρες)
Εργαστήρι Μουσικής (50 ώρες)
Λέσχη Κινηματογράφου (25 ώρες)
Ιταλικά για τον τουρισμό Α1 -A2 (25 ώρες) -2 TMHMATA
Αγγλικά για τον τουρισμό Α1-A2 (25 ώρες)
Αγγλικά για το χώρο εργασίας Α2 -B1 (25 ώρες)
Τουρκικά για τον τουρισμό Α1-A2 ( 25 ώρες) – 2 TMHMATA
Γερμανικά για τον τουρισμό Α1-A2 (25 ώρες)
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες)
Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής διατροφής) (25 ώρες)
Οικολογικές λύσεις για το σπίτι ( 25 ώρες)
Βιολογικά Προϊόντα : Παραγωγή -Πιστοποίηση – Διάθεση ( 25 ώρες)
Διαχείριση εργασιακού άγχους/ Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ( 25 ώρες)

Διαβάστε ακόμη  Στον Έβρο θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε :
στο Κ.Δ.Β.Μ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (παλαιό δημαρχείο) Τηλ. 2551350089
Δηλώσεις συμμετοχής: από Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 έως Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015
(ώρες: 11:00 – 14:00)
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας