Σε κατακόρυφη πτώση ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΣΑΟΣ στο εννεάμηνο

Σε κατακόρυφη πτώση βρέθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΣΑΟΣ στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ενώ οι ζημιές του ανήλθαν σε 210.271 ευρώ από ζημιές 599.472 ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, συμφωνα με δημοσίευμα του xrimatistirio.gr.  Ο όμιλος εμφάνισε ζημιές προ φόρων 200.271 ευρώ στο εννεάμηνο του 2015 από κέρδη 800.915 ευρώ στο εννεάμηνο του 2014 και ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 56.812 ευρώ από 3,154 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει περιορίσει τη συμμετοχή της στην εταιρεία Άγ.Ευστάθιος Ναυτιλιακή Εταιρεία καθώς και στην πρακτόρευση εισιτηρίων του πλοίου.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης εταιρείας ο όμιλος εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια που κατά τη λήξη της εξεταζόμενης περιόδου, ήτοι 30.9.2015, διαμορφώθηκαν σε 2,9 εκατ. ευρώ από αρνητικά ίδια κεφάλαια 4,179 εκατ. ευρώ στην έναρξη της περιόδου, 31.12.2014. Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 25.223 ευρώ από 60.983 ευρώ αντίστοιχα και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ανήλθαν σε 9,320 εκατ. ευρώ από 10,653 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Στη λήξη της περιόδου τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου ανήλθαν σε 13.510 ευρώ από 2,105 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Διαβάστε ακόμη  2,5 (τουλάχιστον) χαμένα χρόνια για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης