Ερώτηση Δημοσχάκη για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Επίκαιρη Ερώτηση κατέθεσε σήμερα, 26/11, ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αν. Δημοσχάκης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, απευθυνόμενος στον Υπουργό Υγείας, σχετικά με σοβαρά ζητήματα του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής αναφέρεται στις σημαντικές ελλείψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού στο Νοσοκομείο, καθώς και στα εμπόδια που συναντάει στη λειτουργία του και την αναβάθμιση του εξοπλισμού του λόγω υποχρηματοδότησης.

Στην ερώτηση περιλαμβάνονται και προτάσεις του για την επίλυση των ως άνω προβλημάτων, οι οποίες θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου σε χρόνο που θα οριστεί το προσεχές διάστημα.

Ακολουθεί η ερώτηση:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση προβλημάτων στην λειτουργία του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Ήδη το περασμένο καλοκαίρι είχαμε υποβάλει ερώτηση για την εξασφάλιση της στοιχειώδους λειτουργίας του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (Ερώτηση 3527 της 15/6/2015). Όπως είχαμε σημειώσει, το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, το οποίο είναι ο κύριος πάροχος δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας στις απομακρυσμένες περιοχές του Βορείου Έβρου, τελεί υπό εγκατάλειψη, είναι αποδέκτης ελλιπέστατης χρηματοδότησης και βαίνει προς απαξίωση, παρά τις φιλότιμες και πολλές φορές υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανθρώπων που το στελεχώνουν, καθώς και της ίδιας της τοπικής κοινωνίας, η οποία έχει προβεί ακόμα και σε κοινωνικές εκδηλώσεις για την συλλογή πόρων υπέρ του Νοσοκομείου.

Τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται, κυρίως λόγω της έλλειψης προσωπικού, αλλά και λόγω έλλειψης χρηματικών πόρων. Συγκεκριμένα το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου παρουσιάζει ελλείψεις σε:

Α) Ιατρικό προσωπικό: Υπάρχει έλλειψη ειδικευόμενων ιατρών και σύντομα οι θέσεις των επικουρικών λήγουν, με κίνδυνο να μην καλυφθούν εκ νέου. Προτείνεται η παράταση των εν ενεργεία επικουρικών και η υποχρέωση εξάμηνης ή ετήσιας παρουσίας ειδικευόμενων πρωτοετών από το ΠΓΝ Αλεξ/πολης.

Β) Νοσηλευτικό προσωπικό: Οι ελλείψεις οδηγούν στην πραγματοποίηση βαρδιών ακόμα και με μία μόνο νοσηλεύτρια για 40 κλίνες, ενώ οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κάνουν χρήση ούτε των υποχρεωτικών από το νόμο ρεπό τους. Προτείνεται η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, ακόμα και από τα προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

Γ) Λοιπό και Διοικητικό Προσωπικό: Τα επιμέρους συστήματα του Νοσοκομείου (Μαγειρεία, Ιματισμός, Τεχνική Υποστήριξη κλπ.) υπολειτουργούν, με ιδιαίτερα σημαντικά συστήματα, όπως το μηχανογραφικό, να υπολείπονται συντήρησης. Προτείνεται κι εδώ η άμεση πρόσληψη νέου προσωπικού.

Επιπλέον των άνω προβλημάτων υπάρχει σημαντική έλλειψη χρηματικών πόρων ώστε να ανταμείβονται επαρκώς οι υπάλληλοι και το προσωπικό που δουλεύει υπερωρίες για να καλύψει τις ελλείψεις σε προσωπικό, καθώς για να πληρώνονται οι προμηθευτές έγκαιρα και να έχει το Νοσοκομείο τα κατάλληλα εφόδια, ενώ το Νοσοκομείο δεν έχει σαφή εικόνα για το Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, λόγω της διοικητικής του υπαγωγής στο ΠΓΝ Αλεξ/πολης. Τέλος, υπάρχει η ανάγκη για άμεση δρομολόγηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ευπρεπισμού και εξοικονόμησης ενέργειας, ύψους περίπου € 2.725.500.

Υπενθυμίζουμε, δε, και αυτό είναι σημαντικό, πως το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου είναι «διπλό» Νοσοκομείο, αφού στους χώρους του βρίσκονται και οι δομές του 219 ΚΙΧΝΕ Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Το ΚΙΧΝΕ στεγάζεται στο παλαιό κτίριο του Νοσοκομείου, στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα με το καινούργιο κτίριο του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. Η συνεργασία, δε, των δυο νοσοκομείων αποτελεί παράδειγμα ουσιαστικής και αποδοτικής συνύπαρξης δυο ομοειδών φορέων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε:

  1. Σκοπεύετε να προχωρήσετε άμεσα στην κάλυψη των απαραίτητων θέσεων εργασίας στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, είτε με προσλήψεις, είτε με τις προτεινόμενες ενέργειες και ρυθμίσεις;
  2. Για την διευκόλυνση και ενίσχυση της χρηματοδότησης του Νοσοκομείου τι προτίθεστε να πράξετε; Μελετάτε το ενδεχόμενο απόδοσης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας ή έστω ενός τμηματικού αυτοτελούς προϋπολογισμού; Θα μπορούσε να ρυθμιστεί νομοθετικά δικλείδα ασφαλείας ώστε τα μικρότερα περιφερειακά νοσοκομεία να υποστηρίζονται από τα μεγαλύτερα στα οποία υπάγονται και να μην έχουμε ροή πόρων από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα;
  3. Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του στρατεύματος, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους σε πλησίον Μονάδες με αντίστοιχες ειδικότητες μέσα στο Νοσοκομείο;