Κλειστή θα παραμείνει και σήμερα η γέφυρα που οδηγεί στο  Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου και σε επιχειρήσεις της περιοχής

Κλειστή θα παραμείνει και σήμερα η γέφυρα που οδηγεί στο  Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου και σε επιχειρήσεις της περιοχής, το κλείσιμο οφείλεται στις εργασίες ελέγχου στατικότητας και αποκατάστασης προβλημάτων φορέα και βάθρων της γέφυρας στο ρέμα Ειρήνης Εθνικού Οδικού Δικτύου ΕΟ2 οι οποίες θα διαρκέσουν σίγουρα για τις επόμενες ώρες και ανάλογα με τα πρώτα αποτελέσματα – δείγματα θα κριθεί η επαναλειτουργία της γέφυρας . 

Αναλυτικά : 

Παράταση γενικής περαίωσης εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη στατικού ελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων φορέα και βάθρων της γέφυρας Μαΐστρου στο ρέμα Ειρήνης επί του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου ΕΟ2» 

Το γεγονός ότι:

•Οι εργασίες πεδίου, λόγω απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών καθώς και λόγω αυξημένης ροής στην κοίτη του χειμάρρου Ειρήνης δεν κατέστει δυνατόν να υλοποιηθούν για διάστημα ανώτερο των 90 ημερών.

•Ο απαιτούμενος χρόνος που ζητείται αφορά στην διενέργεια των εργαστηριακών δοκιμών αλλά και την διενέργεια των ελέγχων ποιότητας υλικών από εξειδικευμένο εργαστήριο.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, αποφάσισε την παράταση περαίωσης εκπόνησης της μελέτης Α ́ Φάσης κατά ενενήντα (90) ημέρες ήτοι έως την 24-07-2022 και την γενική παράταση περαίωσης εργασιών της μελέτης έως την 24-11-2022.

Διαβάστε ακόμη  4 χρόνια παρακαλάνε για τα αυτονόητα κάτοικοι σε γειτονιά της Αλεξανδρούπολης

Απόφαση :

https://diavgeia.gov.gr/doc/665%CE%987%CE%9B%CE%92-22%CE%A4?inline=true

Επισημαίνεται ότι πριν από ένα χρόνο όταν και είχαμε ανάδειξη το εν λόγο πρόβλημα στις αρμόδιες υπηρεσίες την Περιφέρεια, άμεσα έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος και εντοπίστηκαν τα εξής προβλήματα:

– Στα φατνώματα της γέφυρας παρουσιάζονται αποφλοιώσεις και ρηγματώσεις σημαντικού μεγέθους με εμφάνιση οπλισμών και οξείδωση αυτών.

– Στα μεσόβαθρα παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις, αποφλοιώσεις και φωλιές με εμφάνιση των οπλισμών και οξείδωση αυτών. 

Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων κρίθηκε απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας και η αποκατάσταση τμημάτων της γέφυρας, ώστε να αποκτηθεί αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας κατά την λειτουργία της, καθώς η διακοπή λειτουργίας της θα δυσχέραινε την κυκλοφορία στην περιοχή επιβαρύνοντας το Εθνικό Οδικό δίκτυο με επιπλέον κυκλοφοριακό φόρτο, προκαλώντας πρόβλημα και στο δίκτυο των οικισμών.