Οικογένεια – Σχολείο- Παιδί. Εκδήλωση από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης

Το Σωματείο Φίλων του Ε.Μ.Θ. σας προσκαλεί στη δεύτερη συνάντηση του πολιτιστικού καφενείου με κεντρικό θέμα: Οικογένεια – Σχολείο- Παιδί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 στις 7:00 μ.μ. στο καφέ του μουσείου που θα συζητηθεί το “Τι παιδιά θέλουν οι γονείς. Τι μαθητές θέλουν οι δάσκαλοι”.
Είσοδος ελεύθερη.

Γονείς και δάσκαλοι ακούν ιδιαίτερη επίδραση στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς αλλά και της προσωπικότητας του παιδιού. Αυτό συμβαίνει όχι επειδή, απλά, αυτοί αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο του παιδιού, αλλά, κυρίως, επειδή αποτελούν τους σημαντικούς «άλλους» για το παιδί. Οι σημαντικοί αυτοί «άλλοι» εκφράζουν, άλλοτε άμεσα, άλλοτε έμμεσα, επιθυμίες, στόχους, προσδοκίες προς το παιδί ασκώντας έτσι ένα καταλυτικό ρόλο στη συμπεριφορά του παιδιού.

Στη συνάντηση θα επιχειρηθεί να απαντηθούν τα ερωτήματα: τι παιδιά θέλουν οι γονείς και μαθητές θέλουν οι δάσκαλοι. Θα συζητηθούν, επίσης, το από πού πηγάζουν οι επιθυμίες, οι στόχοι και οι προσδοκίες γονέων και δασκάλων, το πώς αυτά εκφράζονται αλλά και το αν αυτά υλοποιούνται προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Συντονιστής των συναντήσεων:
Νίκος Μακρής, Αναπ. Καθηγητής Ψυχολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο Νίκος Μακρής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου και επισκέπτης Καθηγητής στο Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης του Ανθρώπου του Πανεπιστήμιου του Michigan των ΗΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη γνωστική ανάπτυξη, τις διαδικασίες μάθησης και τα κίνητρα μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ελληνικών και διεθνών συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε ελληνόγλωσσα και διεθνή περιοδικά. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας και μέλος διεθνών εταιριών σχετικών με τη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου, τη μάθηση και τη διδασκαλία.