Ολική ανακαίνιση για το τελωνείο Καστανεών

Εργασίες ριζικής ανακαίνισης θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες στο τελωνείο των Καστανεών. Για το έργο, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, αναδείχθηκε πριν από λίγες ημέρες η μειοδότρια κοινοπραξία που θα αναλάβει την υλοποίησή του. Πρόκειται για ένα σημαντικό κύκλο παρεμβάσεων, τόσο ηλεκτρομηχανολογικών, όσο και οικοδομικών, που θα αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό το κτιριακό συγκρότημα που μετρά σχεδόν 80 χρόνια από τη δημιουργία του…

Ο διαγωνισμός για την εύρεση αναδόχου πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα και μετά από τις ενστάσεις και τις απαραίτητες διαδικασίες, τελικώς το έργο δόθηκε στην κοινοπραξία ΤΟΥΡΑΤΖΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.∆.Ε.–ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΖΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ που υπέβαλε τη μεγαλύτερη έκπτωση (51,50%). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 9 μήνες.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου του συνοριακού σταθμού, καθώς και αντικατάσταση του υποστέγου ελέγχου του συνοριακού σταθμού.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η αποξήλωση των παλιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και η αντικατάστασή τους με νέες, στους χώρους του τελωνείου και της αστυνομίας. Ακόμη, θα αντικατασταθούν οι 16 τσιμεντοϊστοί φωτισμού με νέους μεταλλικούς, θα γίνουν εργασίες για νέο φωτισμό στο εσωτερικό των κτιρίων, εργασίες για τα δίκτυα τηλεφώνου και Η/Υ. Προβλέπεται ακόμη η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, με τοποθέτηση σταθερών ψηφιακών εικονοληπτών σε επιλεγμένους χώρους, ψηφιακό σύστημα καταγραφής και οθόνη παρακολούθησης.

Διαβάστε ακόμη  Συγκινητική η δράση των Φίλων του Γαλλικού Σταθμού για τα Τέμπη

Σε ό,τι αφορά τις οικοδομικές εργασίες, η πλειοψηφία των επεμβάσεων στοχεύει στην παροχή προστασίας του κτιρίου από την υγρασία και γενικά τις καιρικές συνθήκες τον περιορισμό διαφυγής θερμικής ενέργειας και την καταλληλότερη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Θα νέα διαρρύθμιση του WC κοινού, κατασκευή νέων ψευδοροφών, επισκευή στεγών, τοποθέτηση νέων κουφωμάτων, καθώς και εργασίες στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στον περιβάλλοντα χώρο, θα κατασκευαστεί νέα περίφραξη, θα γίνει ανακατασκευή της ράμπας ελέγχου των οχημάτων, τοποθέτηση νέων μπαρών ελκεγχόμενης διεέλσυης οχημάτων, νέο μεταλλικό υπόστεγο, νέες ασφαλτοστρώσεις, νέα κράσπεδα και πεζοδρόμιο, όπως και καινούριες φυτεύσεις.

πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ