Τη διάθεση ποσού 280 ευρώ (347,20 με το ΦΠΑ) για την αγορά ενός ταπέτου εισόδου αποφάσισε ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Χαράλαμπος Μιχαηλίδης με απόφαση που ανέβηκε στις 2/6 στη Διαύγεια. 

Πιο αναλυτικά, η ανάθεση προς επαγγελματία της Θεσσαλονίκης, αφορά την προμήθεια ενός ταπέτου εισόδου για το κτίριο Διοίκησης της ΔΕΥΑΑ. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους κωδικούς 64.98.9900 και 54.00.2990 (Φ.Π.Α.) του προϋπολογισμού του έτους 2020 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Η απόφαση: 

Διαβάστε ακόμη  Αλεξανδρούπολη: Δεκτό το αίτημα για τραπεζοκαθίσματα μέσα σε παρκάκι

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%9E9%CE%9F%CE%A1%CE%9D%CE%97-2%CE%A9%CE%9C?inline=true