Προς συγχώνευση η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου

Στον έλεγχο των ιδιωτών επενδυτών που θα μπουν στις αυξήσεις κεφαλαίου θα παραδοθούν όσες Συνεταιριστικές Τράπεζες επιβιώσουν αντλώντας κεφάλαια. Αυτό το πλαίσιο περιγράφεται ξεκάθαρα στο νέο νομοσχέδιο που διέπει τις ανακεφαλαιοποιήσεις και τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας…

Σύμφωνα με το νέο νόμο αρχικά αίρεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εκάστοτε συνεταιριστικής τράπεζας ο περιορισμός του 2% στη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, ενώ δίδεται η δυνατότητα σε μέτοχο που κατέχει τουλάχιστον το 10% να ορίζει τα ⅔ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, αποκτώντας κατ’ ουσία τον πλήρη έλεγχο της τράπεζας.

Παράλληλα βάσει του νόμου, πρόσωπο που κατέχει στο εξής πάνω από 5% θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδας καθώς είναι σε θέση, με βάση τις νέες ρήτρες του νόμου, να ασκεί ουσιώδη διοίκηση.

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε νωρίτερα στη Βουλή, χαρακτηρίζεται αναγκαία η τροποποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να δοθεί το δικαίωμα στις ίδιες τις συνεταιριστικές τράπεζες, με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης να επιτρέψουν τη χορήγηση περισσοτέρων δικαιωμάτων ψήφου και δικαιωμάτων σύμπραξης σε σημαντικούς θεσμικούς εταίρους.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση οι σημερινές αμείλικτες οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την προσέλκυση στους συνεταιρισμούς στρατηγικών εταίρων, σημαντικών κεφαλαιοδοτών οι οποίοι διαθέτουν τεχνογνωσία.

Η προσέλκυση τέτοιων προσώπων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση στη ζωή των συνεταιριστικών τραπεζών, γιατί, χωρίς τα κεφάλαια και την τεχνογνωσία που θα συνεισφέρουν, οι περισσότερες συνεταιριστικές τράπεζες θα οδηγηθούν σε εκκαθάριση.

Όπως είχε εγκαίρως επισημάνει το sofokleousin.gr τα περιθώρια για τις συνεταιριστικές τράπεζες έχουν στενέψει επικίνδυνα και αναγκάζονται πλέον είτε να συγχωνευθούν είτε να αναζητήσουν σημαντικά κεφάλαια από τις αγορές, εκχωρώντας όμως το management και αλλάζοντας εκ βάθρων την κουλτούρα λειτουργίας τους.

Σε αυτό το πλαίσιο τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπουν:

•           Συγχώνευση της Θεσσαλίας με την Έβρου, Σερρών, Δράμας και Πιερίας.

•           Συγχώνευση της Παγκρήτιας με τη Χανίων ή σε διαφορετική περίπτωση ενσωμάτωση της πρώτης στην Attica Bank και εκκαθάριση της δεύτερης.

•           Αυτόνομη πορεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας.

Πηγή: THRAKIPRESS.GR