14 προσλήψεις σε Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη από τα ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας-Θράκης  ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν οκτώ (8) ΔΕ Διανομείς , τέσσερες (4) ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και δυο (2) οδηγούς (πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 6 μηνών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: Διανομέων, Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και οδηγών: (πλήρους απασχόλησης χρονικό διάστημα 6 Μήνες)

προσληψεις

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 μαζί με τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Βλέπε Παράρτημα ΣΟΧ) και να τα υποβάλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που συγκεκριμένα είναι από 05.11.2015 έως και 16.11.2015, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε αυτοπροσώπως στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30 έως 13:30 είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στις ακόλουθες Διευθύνσεις:
1. Για τις θέσεις της =άνθης
ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Μονάδα Διανομής Ξάνθης, Αν. Γ. Μιλτιάδη 18 , Τ.Κ. 670 00 Ξάνθη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 62/2015), υπόψη κ. Χρήστου Τσαραβά (τηλ. επικοινωνίας: 25410 20645).
2. Για τις θέσεις της Αλεξανδρούπολης
ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Ειδική Μονάδα Παραγωγής Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 680 00 Αλεξανδρούπολη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 62/2015), υπόψη κ. Στέφανου Μητράκα (τηλ. επικοινωνίας: 25510 26336).
3. Για τις θέσεις της Καβάλας
ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Μονάδα Διανομής Καβάλας, Ερυθρού Σταυρού 3 , Τ.Κ. 650 00 Καβάλα (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 62/2015), υπόψη κ. Αναστάσιου Τριακόσια (τηλ. επικοινωνίας: 2510 231210).

Διαβάστε ακόμη  Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Με βροχές και καταιγίδες η Δευτέρα – Νέο κύμα κακοκαιρίας από Τρίτη

Κατά την αποστολή των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι αναλυτικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται στο Παράρτημα Ανακοινώσεων (ΣΟΧ) όπως ανακοινώνετε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr — Έντυπα Αιτήσεων — Διαγωνισμοί Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ)) καθώς και στα ΚΕΠ όλης της χώρας. Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα των ΕΛ.ΤΑ. (www.eita.gr), στην Μονάδα Διανομής Ξάνθης και στην Ειδική Μονάδα Παραγωγής Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, στις οποίες θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στους χώρους των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους εδρεύουν οι υπηρεσίες μας.