Προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα μέσα στο 2016

Προσλήψεις για ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος αναμένεται να γίνουν μέσα στο 2016. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στη βουλή, τα κονδύλια για το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι αυξημένα κατά 3,7%, με σκοπό την κάλυψη επειγουσών αναγκών.

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω των προσφυγικών ροών, κάνουν την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος υποχρεωτική και αναμένεται μέσα στο 2016 το υπουργείο να ενισχύσει το Σώμα με νέο δυναμικό.