Επτά θέσεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου περιλαμβάνει η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου και λήγει την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015.

Για τον Έβρο, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: 2 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής και 2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

Νοσοκομείο Διδυμοτείχου: 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής και 2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής.