Πρόσληψη 8 ατόμων στο Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ανακοινώθηκε από το Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης η  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» Δήμου Αλεξανδρούπολης με δ.τ. «ΠΟΛΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α

1

2

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 02 – 12 – 2015
έως Παρασκευή 11 – 12 – 2015 .

Διαβάστε ακόμη  Ακρίβεια...χωρίς φρένα: Είδος πολυτελείας 11 βασικά είδη διατροφής για τους Έλληνες

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κριτήρια.