Σήμερα Τετάρτη η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ

Σήμερα Τετάρτη 30/12 πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, τα οικογενειακά επιδόματα δ’ τριμήνου 2015 (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) από τον ΟΓΑ. Τα επιδόματα αφορούν  στους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι 25-11-2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η πληρωμή αυτή αφορά 715.703 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 182.826.458,68 ευρώ.