Σε διαδικασία επαναπιστοποίησης ISO έξι τμήματα του ΠΓΝΑ

Στη διαδικασία της επαναπιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 μπαίνουν έξι τμήματα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για το Κέντρο Αίματος, τη Νεφρολογική Κλινική – Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, την Κλινική Εντατικής Θεραπείας, το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, την Κεντρική Αποστείρωση και το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Το Νοσοκομείο βρίσκεται στη διαδικασία αναζήτησης διαπιστευμένου Οργανισμού Πιστοποίηση, μέσω του οποίου, τα προαναφερθέντα τμήματα και κλινικές θα λάβουν για τα επόμενα δύο χρόνια την σχετική πιστοποίηση.

Με την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ISO, μια νοσοκομειακή μονάδα εστιάζει καλύτερα στην υγειονομική περίθαλψη και προσανατολίζεται στις διαδικασίες, καθώς όχι μόνο προσδιορίζονται, περιγράφονται και βελτιστοποιούνται, αλλά παράλληλα ελέγχονται και βελτιώνονται όλοι οι δείκτες επίδοσης σε επίπεδο διαδικασιών. Εκτός των άλλων, επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση καθώς το προσωπικό του νοσοκομείου συλλέγει πληροφορίες από ένα μεγάλο αριθμό πηγών όπως είναι οι μετρήσεις ποιότητας, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι και οι έρευνες σχετικά με την ικανοποίηση των ασθενών. Επιπροσθέτως, εισάγονται στη νοσοκομειακή μονάδα μετρήσεις επίδοσης, αποτελούμενες από μία σειρά δεικτών, όπως είναι για παράδειγμα η ικανοποίηση των ασθενών μέσω ερωτηματολογίων και η οποία δημοσιεύεται κάθε χρόνο στην Ετήσια Έκθεση Ποιότητας του νοσοκομείου. Τέλος, με την Διαχείριση Ποιότητας εισάγεται επίσης ένα σύγχρονο σύστημα εγγράφων που αποτελείται από 3 επίπεδα, το οποίο οδηγεί σε απλούστευση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας.

Διαβάστε ακόμη  Νέος Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στον Έβρο ο Μαραζίδης Χρόνης και Αναπληρωτής Γραμματέας ο Γρηγόραινας Στράτος