Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο

Στις 6 το απόγευμα συνεδριάζει σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αναλυτικά τα θέματα

 • Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος έργων και εργασιών δημόσιας δασοπονίας έτους 2016, των δασικών υπηρεσιών Έβρου. Εισηγητής: O αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Έβρου Χρήστος Τρομπούκης
 • Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος εκτέλεσης έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας έτους 2016, της Δ/νσης Δασών Ξάνθης. Εισηγητής: Ο εκτελών καθήκοντα Διευθυντή Δασών Ξάνθης Παναγιώτης Μουχταρίδης
 • Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας έτους 2016, της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης. Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια προϊστάμενη της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης Μαρίνα Γκοτσαρίδου.
 • Έγκριση του θεωρημένου ετήσιου προγράμματος έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας έτους 2016, της Διεύθυνσης Δασών Δράμας. Εισηγητής: Ο αναπληρωτής Διευθυντής Δασών Δράμας Ανδρέας Τσίγγης.
 • Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος δασικών έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας έτους 2016, της Διεύθυνσης Δασών Καβάλας. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Δασών Καβάλας Ιωάννης Καπετανγιάννης.
 • Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος δασικών έργων και εργασιών του Π.Δ.Ε. έτους 2016, της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Εισηγητής: O υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Α.Μ.-Θ. Νικόλαος Καρανικολίδης.
 • Έγκριση 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, οικονομικού έτους 2016. Εισηγητής: Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Α.Μ.-Θ. Τρύφων Εξάρχου.
 • Έγκριση τροποποίησης των 156/2014 και 171/2014 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.-Θ. Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της Π.Α.Μ.-Θ. Ζωή Κοσμίδου.
 • Υλοποίηση του έργου FLOOD CBA#2 (ανάλυση κόστους-οφέλους στην ανάπτυξη προτύπων για αντιπλημμυρικά και ασφάλεια – εναλλακτικά μέτρα διαχείρισης πλημμύρας) από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.-Θ. Εισηγήτρια : Η εκτελεστική γραμματέας της Π.Α.Μ.Θ. Ζωή Κοσμίδου.
 • Έγκριση των αιτήσεων και του επισυναπτόμενου πίνακα των δικαιούμενων άδειας, βάσει της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2015, για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Εξακουστός.
 • Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης για το έτος 2016, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών στις περιοχές Χρυσούπολης και Θάσου της Π.Ε. Καβάλας. Εισηγητής: Ο περιφερειακός σύμβουλος Χρήστος Γάκης.
 • Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων της Π.Α.Μ.-Θ. στο εσωτερικό και εξωτερικό για το 2016. Εισηγητής: O αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Εκθέσεων, Υποστήριξης, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Μιχαήλ Αμοιρίδης.
 • Ορισμός εκπροσώπου της Π.Α.Μ.-Θ. με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε., για την περιοχή ευθύνης του στη Σαμοθράκη . Εισηγητής: Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Α.Μ.-Θ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.
 • Ορισμός εκπροσώπων της Π.Α.Μ.-Θ. με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση επιτροπής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. Εισηγητής: Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής αρμοδιότητας του Β΄ Λ/Τ Πόρτο Λάγος . Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.-Θ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.
 • Ορισμός εκπροσώπων της Π.Α.Μ.-Θ. με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και του Β΄ Λ.Τ. Πόρτο Λάγους. Εισηγητής: Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Α.Μ.-Θ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.
 • Έγκριση τροποποίησης της υπ” αριθμό 134/2014 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου ως προς το σκέλος 1 του αποφασιστικού μέρους που αφορά την ανταλλαγή εκτάσεων αγροκτήματος Χαριτωμένης στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της γέφυρας Αγγίτη, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας. Εισηγητής: O aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας Ανάργυρος Πατακάκης.
 • Ανάκληση της υπ” αριθμό 169/2015 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου Α.Μ.-Θ.
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Π.Α.Μ.-Θ. και του υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση του έργου « Ανάδειξη αρχαίας Εγνατίας Οδού στην Π.Ε. Έβρου» προϋπολογισμού 40.000 €. Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της Π.Α.Μ.-Θ. Ζωή Κοσμίδου.
 • Ανάκληση της υπ” αριθμό 170/2015 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου Α.Μ.-Θ.
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Π.Α.Μ.-Θ. και του υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση του έργου «Προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Αναστασιουπόλεως, Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού 40.000 €. Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της Π.Α.Μ.-Θ. Ζωή Κοσμίδου.
 • Επικύρωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών 14ης, 15ης, 16ης και 17ης συνεδρίασης έτους 2015 του περιφερειακού συμβουλίου Α.Μ.-Θ. Εισηγητής: Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Α.Μ.-Θ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.
Διαβάστε ακόμη  Κομισιόν: Στον Έβρο η μεγαλύτερη μεμονωμένη πυρκαγιά στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1980