Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση του νέου έτους με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ανάμεσα στα θέματα ξεχωρίζουμε την υποβολή πρότασης για δημιουργία Γυμνασίου – Λυκείου στην περιοχή του ΚΕΓΕ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020». Επίσης ο ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου  ποιότητας υλικών  του έργου Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσικού Σχολείου Αλεξ-πολης.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   08/01/2016  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα 18:00 , να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Ανάθεση άσκησης αρμοδιότητας ελέγχου παιδοτόπων από τη Δημοτική Αστυνομία ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)
 4. Έγκριση δαπανών που θα προκύψουν στα πλαίσια της επίσκεψης αντιπροσωπείας Δήμων από την Βουλγαρία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με σκοπό την διερεύνηση συνεργασίας στο πρόγραμμα “INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020”  ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής δεδουλευμένων σε δικαιούχους πρώην εργαζομένους της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης του Δήμου Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ     (Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δ.)
 6. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραίτηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης υπέρ ιδιοκτητών Ελευθερίου Κυριακίδη και Μάρκου Κυριακίδη (αδελφών) επί ενός αγροτεμαχίου στην Αγνάντια έκτασης 505 τ.μ.( Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δ.)
 7. Μη καταβολή μισθωμάτων του κυλικείου του νέου Κολυμβητηρίου για τους μήνες Ιούλιο και Αυγούστο έτους 2015. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 8. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης της αποθήκης 4 του ΟΣΕ στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 9. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης της αποθήκης 6 του ΟΣΕ στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 10. Υποβολή πρότασης με τίτλο « Κατασκευή Γυμνασίου στο ΚΕΓΕ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 11. Υποβολή πρότασης με τίτλο « Κατασκευή Λυκείου στο ΚΕΓΕ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 12. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών  του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσικού Σχολείου Αλεξ-πολης ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 13. Μερική ανάκληση της 155/2012 και της 107/2013 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου , σε ότι αφορά την παραχώρηση του βυτιοφόρου οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας ΝΧΑ 8644 ( πρώην ΚΗΥ 1592) ( Εισηγ: κ Μυτιληνός Ε.)
 14. Έγκριση της 344/2015 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΑ « Περί έγκρισης καθορισμού τελών ύδρευσης- αποχέτευσης οικ. έτους 2016» (Εισηγ: κ. Μυτιληνός Ε.)
 15. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του Π.Δ 23/2000. (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 16. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων , κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα. ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 17. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στην Αθήνα. (Εισηγ: κ Δήμαρχος)
 18. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου, στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με το αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5642 , υπηρεσιακό αυτοκίνητο , στις 12-01-2016 και επιστροφή αυθημερόν ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
Διαβάστε ακόμη  Αλεξανδρούπολη: “Μικροί μεγάλοι εναντίον της βίας”