Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι ο καθορισμός τελών χρήσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, η έγκριση παράτασης για το έργο Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη (Παρμενίωνας), έγκριση για συντήρηση του Δημαρχιακού κτιρίου Φερών κ.α. Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση:

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 06/11/2015  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε TAKTIKH  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10).

 

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις.

 2. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

 3. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

 4. Συμπλήρωση των 190/2015 & 288/2015 Α.Δ.Σ. για την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4321/2015 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

 5. Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτος χρεωθέντος ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

 6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια με τη διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης , μέρος της ποσότητας « φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα» ( Εισηγ: κ Παντελίδης)

 7. Πληρωμή προστίμων στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης για την επιχείρηση ΑΝΕΤΑ Α.Ε.( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

 8. Λήψη απόφασης έγκρισης “Βεβαιώσεως καλής εκτέλεσης εργασιών” ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)

 9. Έγκριση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπαχθέντος χρηματικού ποσού (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)

 10. Καθορισμός τελών χρήσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

 11. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής μεταξύ της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για τις «Υποστηρικτικές Ενέργειας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ Έβρου) – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία» ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

 12. Έγκριση 9ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2015 (Εισηγ:κ. Γερακόπουλος Χ.)

 13. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή βάσης & μεταφορά αιθουσών στο 2Ο ΕΠΑΛ» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

 14. Έγκριση παράτασης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

 15. Έγκριση παράτασης αρχικής σύμβασης του υποέργου 1: «Αποχέτευση Φερών» του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών (Αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984)» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

 16. Έγκριση παράτασης συμπληρωματικής σύμβασης του υποέργου 1: «Αποχέτευση Φερών» του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών (Αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984)» (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χ.)

 17. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης» ( Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χ.)

 19. Έγκριση θέσης πινακίδας πληροφόρησης φαρμακείου. (Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χ.)

 20. Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης “Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις θέσεις “Παππάς” & “Μαυρότοπος”. ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

 21. Έγκριση 1ου (τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Δημαρχιακού κτιρίου Φερών» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

 22. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια οικίσκων για κατασκήνωση» (Εισηγ: Γερακόπουλος Χ.)

 23. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους  2016 (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

 24. «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην τελική συνάντηση του έργου «MARE NOSTRUM» στη Βαλένθια» ( Εισηγ: κ. Βραχιόλογλιου Στ.)

 25. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας H.E.L.I.C.A.S ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

 26. Έγκριση τοποθέτησης Χώρου στον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, για την υλοποίηση του Προγράμματος «OPEN MALL», μέσω της τοποθέτησης 2 info Kiosk. ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

 27. Ορισμός ορκωτού λογιστή για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και τον έλεγχο των ισολογισμών του υπό εκκαθάριση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρείας Αλεξανδρούπολης» (ΑΝ.ΕΤ.Α) ( Εισηγ: κ. Ουζουνίδη Γ.)

 28. Τροποποίηση της 716/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αφορά τον «Ορισμός επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για τη διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις και εκμισθώσεις του Δήμου» και η οποία συμπληρώθηκε με την 48/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου( Εισηγ: κ.Παντελίδης Γ.)

 29. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ” ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) ( Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

 30. Έγκριση οδοιπορικών του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Βασματζίδη Χρήστου , στη Ρόδο  ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

 31. Έγκριση μετακίνησης αποστολής του Δήμου Αλεξανδρούπολης , στους αδελφοποιημένους Δήμους Αγίας Πετρούπολης και Σοσνόβι Μπορ ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

Διαβάστε ακόμη  Εθιμοτυπική συνάντηση του Υφυπουργού Μακεδονίας και Θράκης, Στάθη Κωνσταντινίδη με τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη Serkan Gedik