31ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο Εργατ/κού Κέντρου Ν. Έβρου

Το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Νομού Έβρου καλεί τα σωματεία του νομού στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Κυριακή .

Αναλυτικά η ανακοίνωση / πρόσκληση :


Συναδέλφισσες / Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατ/κού Κέντρου Ν. Έβρου στην συνεδρίασή του , στις 09 Σεπτεμβρίου 2021 ομόφωνα αποφάσισε την σύγκληση του 31ου Τακτικού Εγκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου του Εργατ/κού Κέντρου Ν. Έβρου στις 31 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Κυριακή .

Παρακαλούνται όσα σωματεία δεν έχουν πραγματοποιήσει τις εκλογές τους, όπως το πράξουν έως και τέλος Σεπτεμβρίου 2021 , ενώ τα σωματεία που έχουν πραγματοποιήσει αρχαιρεσίες και δεν έστειλαν τα δικαιολογητικά (δηλ. Πρακτικό Αρχαιρεσιών, βεβαίωση Δικαστικού κλπ), καθώς και αν υπάρχουν παραιτήσεις  ή συνταξιοδοτήσεις από τους αντιπροσώπους που έχουν εκλεγεί για να εκπροσωπήσουν το Σωματείο στα Συνέδρια του Εργατ/κού Κέντρου , να τις στείλουν έως και τις 4 Οκτωβρίου 2021 προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατ/κού Κέντρου Ν. Έβρου να νομιμοποιήσει τους αντιπροσώπους τους.

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Του Εργατ/κού Κέντρου Ν. Έβρου

Ο Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας

Ασπιώτης Ευστάθιος                    Βίτσα Κωνσταντίνα