34.000 ευρώ για «Δαπάνες προβολής και δημοσιότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Ποσό 34.000 ευρώ για  «Δαπάνες προβολής και δημοσιότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης» ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή, για δράσεις που θα  υλοποιηθούν ως τέλος του έτους και με βάση πάντα τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Όπως αναφερόταν στην εισήγηση,  «το πλάνο ενεργειών προβολής του Δήμου Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνει διαφημιστικές καταχωρήσεις σε παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως έντυπος τύπος, τηλεόραση και ραδιόφωνο, στην Ελλάδα και σε συγκριμένες αγορές- στόχους του εξωτερικού, (αναλυτικότερα στη δράση αυτή προβλέπεται διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας υψηλής αναγνωσιμότητας, εγχώρια και εξωτερικού με έμφαση στις αγορές στόχους, σε in-flight περιοδικά αεροπορικών εταιρειών, προβολή διαφημιστικών SPOTS κατά την διάρκεια πτήσεων αεροπορικών εταιρειών, καθώς και τηλεοπτικές – ραδιοφωνικές –διαφημίσεις, ηχητικά μηνύματα ή διαφημίσεις σε τόπους συγκέντρωσης πλήθους, π.χ. μετρό, αφιερώματα σε εξειδικευμένα έντυπα πχ γαστρονομίας κλπ) και παραγωγή έντυπου διαφημιστικού υλικού των ειδικών/θεματικών μορφών τουρισμού για τον δήμο Αλεξανδρούπολης στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, βουλγάρικα, ρουμάνικα, τούρκικα).

Διαβάστε ακόμη  Απογευματινά χειρουργεία: Ο τιμοκατάλογος και τα δωρεάν περιστατικά – Ποια θα προηγηθούν

Η υλοποίηση των ενεργειών θα γίνει σε δύο άξονες, με πρώτο άξονα την προβολή στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες αγορές και δεύτερο άξονα την προβολή στο εξωτερικό στις χώρες ενδιαφέροντος. Ο προϋπολογισμός είναι 34.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 24%Φ.Π.Α. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου θα διαρκέσει μέχρι και στις 31.12.2021 και δύναται να υλοποιηθεί και να πληρωθεί τμηματικά. Οι προγραμματισμένες ενέργειες θα συμβαδίζουν με τα επιδημιολογικά δεδομένα και αν κριθεί απαραίτητο θα επανακαθορίζονται οι στόχοι και οι σκοποί της δράσης για να συμβαδίζουν με τα πρωτόκολλα υγείας κατά της πανδημίας covid19, όπως αυτά θα διαμορφωθούν από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Ο Δήμος έχει λάβει έγκριση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2021 από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης ( αρ. πρωτ. Ε/171/21.4.2021) καθώς και Σύμφωνη Γνώμη από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Αρ.Πρωτ.3067/16.4.2021)».