Με 4 επικουρικούς γιατρούς, πολύ σημαντικών ειδικοτήτων, ενισχύεται το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Με αποφάσεις που υπέγραψε στις 30 Ιουλίου ο Διοικητής της 4η Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Δημήτριος Τσαλικάκης, προσλαμβάνονται:

1 επικουρικός γιατρός ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, με βαθμό Επιμελητή Β

1 επικουρικός γιατρός ειδικότητας Ουρολογίας, με βαθμό Επιμελητή Β’

1 επικουρικός γιατρός, ειδικότητας Χειρουργικής (με εμπειρία στη χειρουργική μαστού), με βαθμό Επιμελητή Β’

1 επικουρικός γιατρός, ειδικότητας Νευρολογίας, με βαθμό Επιμελητή Β’

Οι γιατροί προσλαμβάνονται με συμβάσεις διάρκειας 24 μηνών, με καθεστώς πλήρους  και  αποκλειστικής  απασχόλησης και τους καταβάλλονται  κατά  μήνα  οι  μηνιαίες  αποδοχές  πρωτοδιόριστου  γιατρού  Ε.Σ.Υ.  με  βαθμό Επιμελητή Β ́.

Διαβάστε ακόμη  Τυπικές εγκρίσεις μελετών για την Ανατολική Περιφερειακή Αλεξανδρούπολης