45 εκατομμύρια κατανέμει το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της χώρας

Το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να κατανέμει το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της χώρας

Πιο συγκεκριμένα, με βάση την πρώτη απόφαση, το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να κατανέμει από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν.2880/2001 – Τέλη Διαφήμισης» (Νο 33 05 0137), ποσό 24.000.000,00 € εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄, στους Δήμους της Χώρας.

Ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη απόφαση, το Υπουργείο Εσωτερικών θα κατανέμει από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)» (Νο 33-05-0154), ποσό είκοσι ένα εκατομμυρίων ευρώ (21.000.000,00 €), στους Δήμους της Χώρας.

Διαβάστε ακόμη  Εικόνες διάλυσης για τη ΝΔ και στη Ροδόπη

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις αποφάσεις: