5.5 εκατ. € για τη μεγαλύτερη ενεργειακή αναβάθμιση της Ορεστιάδας

Εγκρίθηκε πράξη προς πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων της Ορεστιάδας, με προϋπολογισμό 5.648.420,79 ευρώ. Η πράξη τέθηκε σε εφαρμογή με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, Χρήστου Μέτιου, και φέρει τον τίτλο «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού κτιριακού συγκροτήματος Δήμου Ορεστιάδας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενιαίας διαχείρισης».

Ποια κτίρια αναβαθμίζονται

Η πράξη αναφέρεται στην αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού δημοτικού κτιριακού συγκροτήματος με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενιαίας διαχείρισης, με την υφιστάμενη κατάσταση να περιλαμβάνει δημοτικά κτίρια τα οποία βρίσκονται σε γειτνιάζουσα οικοδομικά τετράγωνα του Δήμου Ορεστιάδας. Το κτιριακό συγκρότημα είναι συνολικού εμβαδού 9.965,13 m2 και αποτελείται από τα κάτωθι δημοτικά κτίρια:

 • 8ο Δημοτικό Σχολείο (1993, κατηγορία Δ)
 • 9ο Νηπιαγωγείο (1998, κατηγορία Δ)
 • 2ο Γυμνάσιο (1978, κατηγορία Ε)
 • Κλειστό Κολυμβητήριο (2002, κατηγορία Δ)
 • Παλαιό Κλειστό Γυμναστήριο (1980, κατηγορία Δ)

Πρόκειται για κτίρια κακής ενεργειακής κατάστασης, με έντονη χρήση και υψηλό κόστος λειτουργίας, τεκμηριώνοντας την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης. Η πράξη περιλαμβάνει την εφαρμογή παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως θερμομόνωση κελύφους/στέγης, αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά κουφώματα και αντικατάσταση τεχνητού φωτισμού με LED, καθώς επίσης και ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος 217,35kW, αερόψυκτες αντλίες θερμότητας συνολικής θερμικής ισχύος 490kW, ηλιοθερμικού συστήματος 16m2 και μονάδα ΣΗΘΥΑ θερμικής ισχύος 600kW.

Τα συστήματα παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας θα τροφοδοτούν το σύνολο των κτιρίων του συγκροτήματος μέσω της ανάπτυξης μικροδικτύου θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης και διαχείρισης.

Διαβάστε ακόμη  Στον Έβρο βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Παραδοτέα πράξης

 • Θερμομόνωση κάθετων αδιαφανών δομικών στοιχείων με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη
 • Αντικατάσταση της κάλυψης της στέγης με νέα μεταλλικά πάνελ πολυουρεθάνης στα κτίρια του Παλαιού Κλειστού Γυμναστηρίου και του Κλειστού Κολυμβητηρίου.
 • Αντικατάσταση των κουφωμάτων και υαλοπινάκων των λοιπών όψεων με νέα συνθετικά κουφώματα και ενεργειακούς δίδυμους υαλοπίνακες σε όλα τα κτίρια
 • Αντικατάσταση των πολυκαρβονικών υαλοπινάκων με νέους ενεργειακούς πολυκαρβονικούς υαλοπίνακες
 • Εγκατάσταση συστήματος με αερόψυκτες αντλίες στο 8ο Δημοτικό Σχολείο.
 • Εγκατάσταση συστήματος με αερόψυκτες αντλίες θερμότητας στο Κλειστό Κολυμβητήριο.
 • Εγκατάσταση συστήματος με αερόψυκτες αντλίες θερμότητας στο Παλαιό Κλειστό Γυμναστήριο.
 • Εγκατάσταση μονάδας ΣΗΘΥΑ με χρήση φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ισχύος στο Κλειστό Κολυμβτηρήριο.
 • Εγκατάσταση κεντρικού ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται και καταγραφή των ενεργειακών μεγεθών για το σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος.
 • Εγκατάσταση μονάδας διαχείρισης μικροδικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα αποθήκευσης συσσωρευτών και κατάλληλους ελεγκτές για σύνδεση φωτοβολταϊκών, ΣΗΘΥΑ και ηλεκτρικών φορτίων.
 • Εγκατάσταση φ/β συστημάτων στη στέγη του 8ου Δημοτικού Σχολείου, του κολυμβητηρίου , του 9ου Νηπιαγωγείου , του 2ου Γυμνασίου και του παλαιού κλειστού γυμναστηρίου σε αυτόνομη λειτουργία.
 • Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας με θερμοδοχείο και επίπεδους επιλεκτικού τύπου συλλέκτες στο παλαιό κλειστό γυμναστήριο.
 • Εγκατάσταση μικροδικτύου θερμικής ενέργειας με ανάπτυξη δικτύου σωληνώσεων και εγκατάσταση πλακοειδών εναλλακτικών θερμότητας για την τροφοδοσία του συνόλου των κτιρίων από τη μονάδα ΣΗΘΥΑ και τις αερόψυκτες αντλίες θερμότητας.
 • Πέντε (5) πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (2η ενεργειακή επιθεώρηση).