530 λιγότεροι υπάλληλοι εργάζονται στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Συνολικά περίπου 530 λιγότεροι υπάλληλοι εργάζονται σήμερα στην περιφέρεια ΑΜΘ σε σχέση με το 2011. Σύμφωνα με την εκτελεστική γραμματέα της Περιφέρειας Αν. Μ.Θράκης, την κα Ζωή Κοσμίδου, το 2011 υπηρετούσαν 1580, ενώ σήμερα υπηρετούν 1050. Οι περισσότερες αποχωρήσεις εντοπίζονται στο μόνιμο προσωπικό.

Αδυνατούν να λειτουργήσουν οι επιτελικές υπηρεσίες της Περιφέρειας

«Η εικόνα του προσωπικού της Περιφέρειας όπως εκτιμάται για την επόμενη τετραετία, είναι άκρως ανησυχητική καθώς σχεδόν για όλες τις υπηρεσίες δημιουργείται πρόβλημα λειτουργίας. Πέρα από τις προβλεπόμενες αποχωρήσεις, μείζον ζήτημα αναδεικνύεται και με την περαιτέρω γήρανση των εναπομεινάντων υπαλλήλων» δήλωσε στην ΕΡΤ Κομοτηνής η κα Κοσμίδουσημειώνοντας πως το πρόβλημα θα οξύνεται όσο θα αυξάνονται οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης ενώ οι προσλήψεις θα είναι ελάχιστες, οι δε μετατάξεις πολύ λίγες. «Με το υπάρχον δυναμικό είναι σχεδόν αδύνατη η έστω στοιχειώδης λειτουργία των επιτελικών υπηρεσιών της ΠΑΜΘ, αλλά παραμένει προβληματική και η λειτουργία των οργανωτικών μονάδων των περιφερειακών ενοτήτων της ΠΑΜΘ» δηλώνει και σημειώνει ότι η πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων κατά διαστήματα, όπως και οι προσλήψεις με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (τελευταία έγκριση στις 4-6-2018  έξι άτομα για όλη την Περιφέρεια) ελάχιστα μπορούν να συμβάλλουν στην κάλυψη των υφισταμένων αναγκών.

Ποιες είναι οι κενές οργανικές θέσεις 
Σύμφωνα με την κα Κοσμίδου το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Περιφέρεια ΑΜΘ είναι σήμερα 1050, οι δε κενές οργανικές θέσεις ανά κατηγορία /κλάδο έχουν ως εξής: Κατηγορία ΠΕ Κλάδος: Ιατρών (1), Γεωτεχνικών(42 ), Διοικητικού Οικονομικού (5), Μηχανικών (44), Περιβάλλοντος (1), Πληροφορικής (2). Κατηγορία ΤΕ Κλάδος: Διοικητικού Λογιστικού (6), Μηχανικών (18), Πληροφορικής (2), Επαγγελμάτων Υγείας (7), Τεχνολόγων Γεωπονίας (11). Κατηγορία ΔΕ Κλάδος: Γεωτεχνικών (4), Διοικητικών – Γραμματέων (62), Οδηγών (15), Πληροφορικής – Προσωπικού Η/Υ (7), Σπερματεχγυτών (13), Τεχνικών (31), Χειριστών –Μηχανημάτων (13). Κατηγορία ΥΕ Κλάδος: Βοηθητικό Προσωπικό (15), Επιμελητών (3). Σύνολο 302.

Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων μέσω του Συστήματος Κινητικότητας 
Η ένταξη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ως φορέα υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) το συντομότερο δυνατόν, κρίνεται επιβεβλημένη. Γι αυτό και το Περιφερειακό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής συνεδρίασης του. Όπως τονίζει η κα Κοσμίδουη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων μέσω του Ε.Σ.Κ. θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της σε διαφόρους τομείς αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, όπως στην κοινωνική πολιτική, στις νέες τεχνολογίες και στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος και του Χωρικού Σχεδιασμού, της Ανάπτυξης (ενεργειακών και φυσικών πόρων), στην Περιφερειακή Αγροτική Οικονομία και Κτηνιατρική λόγω των σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν με τις ζωονόσους καθώς και στην Δημόσια Υγεία. «Θα είναι αρκετή αυτή η ενίσχυση;» ρωτήσαμε την κα Κοσμίδου « Η Περιφέρεια ενισχυμένη με προσωπικό μέσα από αυτή τη διαδικασία του Ε.Σ.Κ., θα λειτουργήσει αποτελεσματικότερα» απάντησε σημειώνοντας πως με αυτή την ενίσχυση θα έχει τη δυνατότητα να προβεί στην αξιολόγηση των δομών της και την εν καιρώ τροποποίηση του οργανισμού της.

Πηγή: ΕΡΤ
Φώτο: Ζωή Κοσμίδου ρεπορτάζ-κείμενο-φωτογραφία:Μαρία Νικολάου