Με την τροπολογία που κατέθεσε την Πέμπτη το ΥΠΕΝ ανοίγει ο δρόµος για επενδύσεις των οµίλων Κοπελούζου και RF Energy (των Φειδάκη και Ρέστη) που έχουν αδειοδοτηθεί από το 2010, και εκκρεµείς αιτήσεις της ίδιας περιόδου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση θα προχωρήσει µε τη διαδικασία του χαρακτηρισµού της θαλάσσιας περιοχής της Αλεξανδρούπολης που εκτείνεται νοτίως της ακτογραµµής Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και βορείως-βορειοανατολικώς της Σαµοθράκης, ως περιοχής ανάπτυξης πιλοτικών έργων υπεράκτιων αιολικών (ΥΑΠ) πάρκων έως συνολικής ισχύος 600 MW.

Αιτήσεις για την εγκατάσταση έργων σε αυτή την περιοχή θα µπορούν να υποβάλουν µόνο κάτοχοι υφιστάµενων αδειών παραγωγής βεβαιώσεων ειδικών εργων για έργα ΥΑΠ και οι κάτοχοι εκκρεµών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για αντίστοιχα έργα. Η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους αδειών για ειδικά έργα ΥΑΠ και των εκκρεµών αιτήσεων να υποβάλουν στον αρµόδιο φορέα αίτηµα µετακίνησης της θέσης εγκατάστασης στην πλησιέστερη περιοχή, να τροποποιήσουν τη µέγιστη ισχύ παραγωγής ή την εγκατεστηµένη ισχύ του σταθµού, όπως και τον αριθµό και τον τύπο των ανεµογεννητριών. Το αίτηµα υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από την έκδοση του προβλεπόµενου από τον νόµο Προεδρικού ∆ιατάγµατος και συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή 100.000 ευρώ ανά µεγαβάτ. Η άδεια παραχωρείται για 30 έτη, µε δυνατότητα ανανεώσεις για επιπλέον 30.

Διαβάστε ακόμη  Ανταλλαγή «πυρών» για τις συμβάσεις τροφίμων

Η τροπολογία προβλέπει επίσης εξαίρεση των έργων που θα εγκατασταθούν στην πιλοτική περιοχή της Αλεξανδρούπολης από τις δηµοπρασίες για τη λήψη λειτουργικής ενίσχυσης. Τα πιλοτικά έργα θα µπορούν να λαµβάνουν λειτουργική ενίσχυση έπειτα από έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού της Ε.Ε. Στην περίπτωση που απορριφθεί το αίτηµα, τότε συµµετέχουν στις δηµοπρασίες και στην περίπτωση που η προσφορά τους είναι χαµηλότερη από των υπολοίπων συµµετεχόντων επιλέγονται για τη λήψη λειτουργικής ενίσχυσης. Αδειες που δεν εντάσσονται στα πιλοτικά έργα ακυρώνονται αυτοδικαίως µε την έναρξη του νόµου.

H ίδια τροπολογία προβλέπει διατάξεις για τη λειτουργία της Ε∆ΕΥ ως φορέα διαχείρισης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και καθορίζει τα έσοδα που θα εισπράττει γι’ αυτή την αρµοδιότητα. Επίσης από την εκπροσώπηση του ∆ηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας φεύγει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παραµένει µόνον ο υπουργός Οικονοµικών. Η αλλαγή, σύµφωνα µε πληροφορίες, εξυπηρετεί την ταχύτερη υλοποίηση του έργου της εταιρείας, διότι οι συνεννοήσεις και οι αποφάσεις θα περιορίζονται µεταξύ ενός και όχι δύο υπουργείων.