Την απόφαση να αλλάξει φορά η οδός Καραϊσκάκη, ο δρόμος δηλαδή της Αστυνομίας, έλαβε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον, θα απαγορεύεται η αριστερή στροφή το δυτικό ρεύμα της Λ. Δημοκρατίας.
Όπως επισημαίνεται, η αρμόδια υπηρεσία, μετά από μελέτη του ζητήματος, αφού έλαβε υπόψιν τις τοπικές συνθήκες κυκλοφορίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οδών, τα συμπεράσματα και τις μετρήσεις της κυκλοφοριακής μελέτης Αλεξανδρούπολης 2013-2016, τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν για το σύνολο της πόλης, τις αρχές της κυκλοφοριακής επιστήμης και τη μελέτη «Πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο της πόλης», προτείνει:
-Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην κεντρική περιοχή της Αλεξανδρούπολης: 1.Aντιδρόμηση με φόρα νότια της οδού Καραϊσκάκη στο τμήμα της από την οδό Λ. Δημοκρατίας έως την οδό Β. Αλεξάνδρου.
2.Απαγόρευση αριστερής στροφής στο δυτικότροπο ρεύμα επί της οδού Λ. Δημοκρατίας.
Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων θα οδηγήσει στις κάτωθι συνέπειες:
-Mειωμένες καθυστερήσεις στη διασταύρωση Λ. Δημοκρατίας και Ι. Καβύρη, λόγω κατάργησης μιας φάσης στρεφουσών κινήσεων (επί της οδού Καραϊσκάκη )–δραματική βελτίωση της συνολικής στάθμης εξυπηρέτησης του κόμβου.
-Θα βελτιωθεί η άμεση σύνδεση για τα οχήματα που κινούνται επί των οδών Ι. Καβύρη και έχουν σκοπό να προσεγγίσουν τη Β. Αλεξάνδρου (δια μέσω της οδού Καραϊσκάκη –σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα).
-Θα αυξηθούν οι φόρτοι των οχημάτων που χρησιμοποιούν τις οδούς Ψαρών και Τζαβέλλα με φορά βόρεια. Η αύξηση αυτή θα είναι μικρή και σε κάθε περίπτωση διαχειρίσιμη σε σχέση με την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού (αφορά σε ανακατανομή φόρτων της τάξης των 80 οχημάτων/ώρα). Γενικότερα, οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα βελτιώσουν το επίπεδο κυκλοφορίας και ασφάλειας επί της κεντρικής περιοχής της Αλεξανδρούπολης, θα κατανείμουν κατάλληλα τους φόρτους στο δίκτυο και θα εξομαλύνουν τοπικά τη σύνδεση και την προσπελασιμότητα της παραλιακής οδού μετά την πεζοδρόμηση της οδού Κύπρου κλπ.
Η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία, Υπέρ -6-, κατά -1-,Λευκό -1-

Διαβάστε ακόμη  Αλεξανδρούπολη: Δεκτό το αίτημα για τραπεζοκαθίσματα μέσα σε παρκάκι