Αλεξανδρούπολη: Απο που θα περάσει το οικιακό Φυσικό Αέριο

Δείτε τον χάρτη επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου και αναλυτικά τους δρόμους επέκτασης στην Αλεξανδρούπολη μέχρι τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Δημόσιας Επιχείρησης Διανομής Δικτύων Αερίου

Αναλυτικά οι δρόμοι επέκτασης. 

Διαβάστε ακόμη  Στους κορυφαίους στο Παρίσι ο αθλητής Βαϊλεζούδης Μιχαήλ