Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο για το έργο «Συμμαχία Για Συμβίωση ΙΙ» θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου του 2021 και ώρα 18:30 μ.μ. στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης . Στόχος του σεμιναρίου αποτελεί η κατάρτιση των αρμόδιων αρχών, των τοπικών φορέων και των αλιέων σε θέματα που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών, καρχαριών και βάτων, καθώς και τις τεχνικές ασφαλούς απελευθέρωσής τους.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με τα είδη θαλάσσιων χελωνών, καρχαριών και βάτων, που εντοπίζονται στην Ελλάδα, την ισχύουσα νομοθεσία για το καθεστώς προστασίας τους, αλλά και για τεχνικές ασφαλούς χειρισμού και απελευθέρωσης μέσω ρεαλιστικών ομοιωμάτων θαλάσσιας χελώνας, καρχαρία και σαλαχιού.

Διαβάστε ακόμη  Χρ. Μέτιος: Θα είμαι ξανά υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την περιβαλλοντική οργάνωση iSea σε συνεργασία με το MEDASSET- Ελλάς και το Tμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και χρηματοδοτείται από το μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», στον άξονα «Καινοτόμες Δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις 2020» του Πράσινου Ταμείου.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης.

Ερτ