Άλλη μία χρονιά με προϋπολογισμό «πείνας» το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Οριακή είναι η λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο, έρχεται διαρκώς αντιμέτωπο με περικοπές στον τακτικό προϋπολογισμό του, αλλά και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Για ακόμη μία φορά, η Σύγκλητος, σε απόφασή της, απευθύνει έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς για την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος του δραματικά μειωμένου προϋπολογισμού του πανεπιστημίου.

Μην έχοντας άλλη επιλογή, το πρυτανικό συμβούλιο προχώρησε στην έγκριση του προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για το 2020, το οποίο σε ό,τι αφορά τα έσοδα, συνολικά, ανέρχεται σε 26,2 εκ ευρώ και σε έξοδα σε 25,9. Το πλεόνασμα ανέρχεται σε μόλις 341 χιλ ευρώ.

Όπως επισημαίνει η απόφαση της Συγκλήτου, «η συνεχής μείωση της επιχορήγησης για τις λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος δεν επιτρέπει ουσιαστικά την αντιμετώπιση των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών και μηδενίζει πρακτικά τις καθαρά ακαδημαϊκές δαπάνες, με συνέπεια την αυξανόμενη οικονομική δυσχέρεια του Ιδρύματος, η οποία καθιστά πλέον την καθημερινή λειτουργία του οριακή. Με τις συνεχείς περικοπές του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου μας, η Πολιτεία δεν έχει λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες και αυξημένες ανάγκες του Ιδρύματος που απορρέουν από τη γεωγραφική του θέση και το γεγονός ότι στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργούν είκοσι Τμήματα, οκτώ Σχολές, τα οποία βρίσκονται σε τέσσερις πόλεις της Θράκης, καθώς και ότι ως δημόσιος φορέας έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τις αναγκαίες υποδομές φοιτητικής μέριμνας για όλους τους φοιτητές του, επισημαίνοντας ότι υπάρχει έλλειψη άλλων πηγών εσόδων, π.χ. από δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Διαβάστε ακόμη  Μάκρη: Δειγματοληψίες σε ελαιώνες για την ορθή ανανέωσή τους

Ύστερα από τα παραπάνω η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα να απευθύνει έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς για την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος του δραματικά μειωμένου προϋπολογισμού που διατίθεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και καλεί την Πολιτεία να μεριμνήσει άμεσα για τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου μας και την προστασία της απρόσκοπτης και ομαλής διενέργειας του έργου των Τμημάτων του στην Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα».