Άμισθη σύμβουλος Ζαμπούκη η Κρυσταλλένια Μπαμπούρα

Πριν λίγο αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη για πρόσληψη της στενής συνεργάτιδάς του Κρυσταλλένιας Μπαμπούρα, ως άμισθης ειδικής συμβούλου.

Για τη λήψη της απόφασης, μεταξύ άλλων, ελήφθη υπόψη η «ανάγκη για την επικουρία του Δημάρχου με συμβουλευτική υποστήριξη του γραφείου εξυπηρέτησης του δημότη και την γρήγορη επίλυση προβλημάτων των δημοτών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η δυνατότητα αξιοποίησης της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για προσφορά στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, της επαγγελματικής εμπειρίας και των ειδικών γνώσεων της κ. Κρυσταλλένιας Μπαμπούρα του Ιωάννη, σε θέματα εξυπηρέτησης πολιτών, όπως αυτά περιγράφονται στο βιογραφικό της. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι ο ειδικός σύμβουλος θα είναι άμισθος».

Έτσι, ανατίθενται στην κα Μπαμπούρα τα εξής καθήκοντα:

« Θα παρέχει αμισθί υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης προς τον Δήμαρχο, για την οργάνωση, τον συντονισμό και την λειτουργία, του γραφείου εξυπηρέτησης του Δημότη που αφορά στη διαχείριση των προβλημάτων των δημοτών, όπως και τη σωστή και έγκαιρη ενημέρωσή τους με την λειτουργία του τηλεφωνικού και ψηφιακού κέντρου διαχειριζόμενο την καταγραφή των αναφερόμενων προβλημάτων, την διοχέτευσή τους στην ορθή υπηρεσία και τμήμα την επίβλεψη του χρονοδιαγράμματος διαχείρισης και την λήψη στατιστικής γνώμης για την μετά την παρεχόμενη υπηρεσία ή επίλυση ή μη επίλυση του αναφερόμενου προβλήματος.

Διαβάστε ακόμη  Περιοδεία – παρωδία Σταϊκούρα στον Έβρο με αναμάσημα βαλτωμένων έργων

Η ως άνω άμισθη ειδική σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου και συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους Αντιδημάρχους και τους καθ΄ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Η παρούσα ισχύει από 27/01/2021 έως 26/01/2022 , πλην της τροποποίησης της ή της ανάκλησης της, χωρίς η ορισθείσα να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών».