Ανακαινίζεται το πρώην δημοτικό σχολείο Κίρκης

 Υπογράφηκε  η σύμβαση για την υλοποίηση   του έργου  «Ανακαίνιση χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Κίρκης» προϋπολογισμού 151.478,93 € ( με Φ.Π.Α.) από τον Δήμαρχο  Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και τον ανάδοχο του έργου.

Το δημοτικό σχολείο Κίρκης είναι ένα παλαιό, υπερυψωμένο μονώροφο κτίριο,κατασκευασμένο προ του 1955, με φέρουσα τοιχοποιία από πέτρα κυρίως, με ξύλινα πατώματα και ξύλινη στέγη, το οποίο   μετά την ολοκλήρωση των εργασιών   αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για πολιτιστικές   και κοινωνικές δρασεις.

Οι εργασίες που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη σύμβαση είναι μεταξύ άλλων η αποκατάσταση της   στέγης, η τοποθέτηση ξύλινων θερμομονωτικών κουφωμάτων, θερμομόνωση εσωτερικά του κτιρίου σε πλήρηεναρμόνιση με  τον Κανονισμό  Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, η  κατασκευήνέων ξύλινων οροφών και δαπέδων, η τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού στην εξωτερική σκάλα του κτιρίου για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ., η ανακατασκευή των παλαιών   εξωτερικών  W.C., νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου.

Διαβάστε ακόμη  2,5 (τουλάχιστον) χαμένα χρόνια για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης