Αναπτυξιακός Οργανισμός Αλεξανδρούπολης: Μεγάλη «πρεμούρα» για κάτι τελείως περιττό

Επικράτησε η λογική και καταψηφίστηκε, έστω και με μία ψήφο διαφορά, η πρόταση της δημοτικής αρχής για σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Παρά τις δραματικές εκ των υστέρων «κορώνες» στελεχών της δημοτικής αρχής, αλλά και κάποιων συμβούλων που προσπάθησαν με δηλώσεις τους να βγουν από την αφάνεια, οι συγκεκριμένες «ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού» μπορεί για κάποιους Δήμους να είναι χρήσιμες, στην περίπτωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όμως, θα ήταν τελείως περιττή και θα στερούσε από τα δημοτικά ταμεία, για αρχή, 200.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, κεντρικός άξονας του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι η δημιουργία (υποχρεωτικά) τεχνικής υπηρεσίας. Ο Δήμος μας έχει την ισχυρότερη και πολυπληθέστερη τεχνική υπηρεσία, με 32 μηχανικούς, σε σχέση με τον πληθυσμό του και σε σύγκριση με άλλους όμοιους Δήμους. (Η Καβάλα και η Ξάνθη, για παράδειγμα, έχουν περίπου 15 μηχανικούς).

Σε ό, τι αφορά τα πρόσωπα που θα διοικούν τον Οργανισμό αυτό, όπως ρητά αναφέρεται στη νομοθεσία και παρά τα όσα υποστήριξη η εισηγήτρια κα Τατούλη, κόντρα στο νόμο), ο διευθύνων  σύμβουλος και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ. Εκλέγονται από τον εκπρόσωπο των μετόχων. Άρα αφού ο εκπρόσωπος των μετόχων του Δήμου μας είναι ένας , στην ουσία αυτός διορίζεται από τον Δήμαρχο, ο οποίος στην ουσία λειτουργεί ως μονοπρόσωπο όργανο. 

Επιπλέον, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής υφιστάμενων αναπτυξιακών Α.Ε., όπως παραδείγματος χάριν  η αξιοποίηση της υφιστάμενης αναπτυξιακής εταιρίας (Δημοσυνεταιριστικής), στα άρθρα του νόμου περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού. 

Επιπλέον, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό δίνεται η δυνατότητα για αναθέσεις σύναψης εποπτείας,επίβλεψης δημοτικών μελετών από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν α) τεχνική επάρκεια ή β) τεχνικό προσωπικό. Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης διαθέτουμε και τεχνική επάρκεια και τεχνικό προσωπικό. 

Διαβάστε ακόμη  Γιάννης Κεφαλογιάννης: Οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας με τους γείτονες είναι θεμιτοί, ακόμη και αν συμφωνούμε ότι διαφωνούμε

Εν προκειμένω δεν μπορεί να υφίσταται βεβαίωση του προϊστάμενου της τεχνικής υπηρεσίας με δεδομένο ότι μέχρι τώρα δεν χρειάσθηκε, αλλά και όταν χρειάστηκε για εξειδικευμένο έργο , έγινε διαγωνισμός με επιτευχθείσα έκπτωση περίπου κατά μέσο όρο 50% έως 80% ( μελέτη ΓΠΣ, κυκλοφοριακή μελέτη, μελέτη Πετάλου Πέπλου κτλ).

Άλλο τρωτό σημείο των Αναπτυξιακών Οργανισμών είναι ότι προβλέπεται η ανάθεση σε αυτόν της διοικητικής υποστήριξης σε υποθέσεις δικαστικές και  διοικητικής υποστήριξης. Δηλαδή ΠΑΥΕΙ ο Δήμος και η Περιφέρεια να υφίστανται και υπεισέρχεται ο Αναπτυξιακός Οργανισμός. Έτσι ο Δήμος αποξενώνεταιδιοικητικά και δικαστικά.

Επιπλέον, όπως προαναφέραμε, με τη δημιουργία του προκαλείται μία μεγάλη οικονομική πληγή, καθώς πέρα από τις 200.000 ευρώ,  εξ ιδίων πόρων, ως αρχικό κεφάλαιο, θα προέκυπταν άνω των  2.000.000 ευρώ διαφυγόντα μισθώματα , με δεδομένο ότι το τεκμαρτό μίσθωμα για τον Μύλο του Μασούρα όπου θα εγκατασταθεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός είναι μηνιαίως περίπου 5.000€. Βεβαία επίσης κρίνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αφού δεν θα μπορέσει ο Αναπτυξιακός οργανισμός να ανταπεξέλθει και να συγκεντρώσει τα αορίστως προσδιορισμένα από την μελέτη βιωσιμότητας έσοδα.

Επιπλέον, θα προέκυπτε διαρροή χιλιάδων ευρώ από την μη διενέργεια διαγωνισμών που θα αντικατασταθούν από προγραμματικές συμβάσεις προς τον αναπτυξιακό οργανισμό.

Επίσης, η μελέτη βιωσιμότητας εντελώς ΑΟΡΙΣΤΑ αναφέρει ποσά 1.267.000,00€ , 1.987.000,00 € , 1.546.000€ , 2.861.800€ ,για την επόμενη πενταετία  κατ’ έτος αύξηση εσόδων χωρίς να προσδιορίζεται η προέλευσή τους.

Τέλος, η εισήγηση περί της βιωσιμότητας του Αναπτυξιακού Οργανισμού αναφέρει τον ορισμό της αειφόρου ανάπτυξης ενσωματώνοντας το περιβάλλον λείπουν όμως οι επενέργειες θετικές ή αρνητικές από την δημιουργία του LNG , την λειτουργεία σε από ανάδοχο εταιρία του λιμανιού και την ενδεχόμενη λειτουργεία των χρυσορυχείων  που είναι απόλυτα αρνητική για όλους τους τομείς και την ανάπτυξη.