Απάντηση Β. Λαμπάκη σε δημοσίευμα της “ΑΝΑΣΑ”

Σχετικά με το δημοσίευμα στις 02-04-2019 της παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α» που αφορά στο έργο: Επέκταση ποδηλατόδρομου και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1) Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, δεν υφίσταται « 2ο υποέργο πρώτης εργολαβίας». Το έργο είναι ένα και εκτελείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα όπως έχει εγκριθεί.
2) Σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, ένας χώρος χωρίς την απαιτούμενη σήμανση, οριοθέτηση και ασφάλεια δε μπορεί να χαρακτηρισθεί «υπάρχον πάρκινγκ». Η διαμόρφωση, ο διαχωρισμός μέσω νησίδων – διαγραμμίσεων, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο ηλεκτροφωτισμός και η δενδροφύτευση του χώρου, έγιναν με στόχο τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια των πεζών και των οχημάτων, καθώς και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.
3) Σχετικά με την επιλογή του πλάτους του ποδηλατόδρομου, διευκρινίζουμε ότι αυτή έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και μάλιστα με την επιλογή του μικρότερου δυνατού πλάτους για αμφίδρομους ποδηλατόδρομους. Η τήρηση των προδιαγραφών είναι προαπαιτούμενο της χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι το εν λόγω έργο, είναι ενταγμένο σε πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (Β.Α.Α), το οποίο από το σχεδιασμό του έχει ως στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της χωρητικότητας του οδικού δικτύου για την διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής.

 ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Ο ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ! ΓΙΑΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΦΘΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ!
                                                Ο επικεφαλής

                                  «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»
                                              Ευάγγελος Λαμπάκης