Ως είδηση της χρονιάς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι, επιτέλους, η Περιφέρεια ΑΜΘ, αποφάσισε να κάνει το πρώτο βήμα για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου της οδού Δήμητρας στην Αλεξανδρούπολη.

Μπορεί το κτίριο να πέρασε στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, και όχι του Δήμου, που επίσης το διεκδικούσε, στα τέλη του 2018, ωστόσο, από τότε μέχρι σήμερα, το μόνο ουσιαστικό που φρόντισε να κάνει η Περιφέρεια, είναι να τοποθετήσει μία περίφραξη στο οικόπεδο…!

Η νεότερη εξέλιξη αφορά στην προκήρυξη διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης, προϋπολογισμού 476.763 ευρώ, για τη στατική επάρκεια του κτιρίου, ένα απαραίτητο βήμα για την αξιοποίησή του, καθώς τα σενάρια που εξετάζονται είναι είτε η κατεδάφιση και δημιουργία νέου κτιρίου είτε η εκτέλεση εργασιών ριζικής ανακαίνισης στο υπάρχον. Για το πρώτο σενάριο, έχει εκτιμηθεί ότι θα χρειαστούν περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το δεύτερο σχεδόν 8 εκατομμύρια.

Διαβάστε ακόμη  Έβρος: Της ζήτησε να βάλει σε σακούλα 2.000 ευρώ για να σώσει την εγγονή της

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, «προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη μελέτη στατικής επάρκειας είναι η γεωμετρική αποτύπωση του στατικού φορέα και η αποτίμηση της αντοχής του φέροντα οργανισμού, βάσει εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων, που θα διενεργηθούν επιτόπου είτε με καταστρεπτικές είτε με μη καταστρεπτικές μεθόδους. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 10 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού».

Η προθεσμία υποβολής προσφορών από ενδιαφερόμενους, λήγει στις 12/07/2021, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επόμενη μέρα.