Απόφαση για κοπή των δέντρων σε τμήμα της αυλής του 1ου Δημοτικού Σχολείου

Στην απόφαση να κοπούν συνολικά 4 δέντρα στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου ν α κατασκευαστεί ένα νέο Νηπιαγωγείο στο χώρο, προχώρησαν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε πρόσφατη συνεδρίασή τους. Το θέμα έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις, σε περιοίκους, αλλά και σε γονείς, ενώ κατά της κοπής των δέντρων έχει τοποθετηθεί και η Ανεξάρτητη Κοινότητα Φάρος. 

Στο έγγραφο της απόφασης της Επιτροπής και στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, αναφέρονται τα εξής ως σκεπτικό: «Στον χώρο που χωροθετήθηκε η κατασκευή του νέου Νηπιαγωγείου, που ήταν και ο μόνος διαθέσιμος και που εγκρίθηκε και από το Υπουργείο Πολιτισμού (λόγω του ότι το παλιό 1ο δημοτικό είναι διατηρητέο) υπάρχει ένα μεγάλο και παλιό δένδρο που βρίσκεται μέσα στο περίγραμμα του προς ανέγερση κτιρίου. Δυνατότης μετακίνησης του κτίσματος δεν υπάρχει μια και η τοποθέτηση του είναι μονοσήμαντα και αναγκαστικά ορισμένη, λόγω απαιτήσεων αποστάσεων από γειτονικά κτίρια και την ανάγκη δημιουργίας αύλειου χώρου. Επίσης, το δένδρο βρίσκεται σχεδόν στο μέσο του κτιρίου των 700 τ.μ. ώστε για να μπορεί να διατηρηθεί το κτίσμα θα πρέπει να μετακινηθεί πολλά μέτρα κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Από την επαφή που είχαμε με την Υπηρεσία Πρασίνου και ύστερα από αυτοψία, μας ενημέρωσαν πως λόγω του ότι το δένδρο είναι αφ’ ενός μεγάλων διαστάσεων και αφ’ ετέρου πολλών ετών, δεν θα ήταν επιτυχής η προσπάθεια μεταφύτευσης του.

Διαβάστε ακόμη  ZanteFerries – ANMEZ SA Piraeus: Τροποποίηση δρομολογίου Ε/Γ- Ο/Γ «Άρτεμις»

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου Νηπιαγωγείου, παρακαλούμε για την έγκριση της κοπής του συγκεκριμένου δένδρου αλλά και 3 άλλων μικρότερων που εμπίπτουν στα όρια του περιγράμματος του νέου κτιρίου».

Έτσι, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα να εγκρίνουν την κοπή των συγκεκριμένων δέντρων.