Απορρίφθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας τα ασφαλιστικά μέτρα για ΚΥΤ, ΠΡΟΚΕΚΑ

Απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει η ΔΕΥΑΟ, ο ΤΟΕΒ Νότιας περιοχής Άρδα (Ριζίων) και πέντε κάτοικοι του Φυλακίου, του Κεράμου και του Αμμόβουνου, κατά της εταιρείας (ΤΕΡΝΑ) που εκτελεί το έργο επέκτασης και αναβάθμισης των μεταναστευτικών δομών (ΚΥΤ, ΠΡΟ.ΚΕ.Κ. Α.) του Φυλακίου, επικαλούμενοι «προσβολή της προσωπικότητας» από πιθανή αποστέρηση νερού εξαιτίας ενδεχόμενης βλάβης στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης που διέρχονται από την έκταση όπου γίνονται οι εργασίες. Η αίτηση είχε συζητηθεί στις 24 Φεβρουαρίου 2022, κι ενώ είχε προηγηθεί, στις 31 Ιανουαρίου (2022) η απόρριψη του αιτήματος για προσωρινή διαταγή παύσης των εργασιών. Στην εικοσασέλιδη απόφαση του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία δημοσιεύτηκε στις 16 Μαΐου, διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο δικαστήριο αποδέχθηκε να δικάσει την αίτηση εξετάζοντας αποκλειστικά και μόνο το σκέλος της «προσβολής προσωπικότητας», καθώς για οποιαδήποτε άλλη διαφορά η υπόθεση θα έπρεπε να εξεταστεί ως «διοικητική» σε Διοικητικό Δικαστήριο ή και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.  Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις της ΔΕΥΑΟ και των κατοίκων, για πιθανές θραύσεις στο δίκτυο ύδρευσης, από τη διέλευση βαρέων οχημάτων, και αποστέρησης πόσιμου νερού, το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι στην περίπτωση αυτή «η αποκατάσταση θα γινόταν σε σύντομο χρόνο και επομένως η ελάχιστα πιθανή αποστέρηση πόσιμου νερού θα ήταν περιορισμένης χρονικής διάρκειας και  πάντως όχι τέτοια που θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει προσβολή της προσωπικότητας». Όσον αφορά τον ΤΟΕΒ, το δίκτυο του οποίου διέρχεται ακριβώς κάτω από το σημείο όπου κατασκευάζεται η περίφραξη της νέας δομής στο Φυλάκιο, ο Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας αποδέχεται τις διαβεβαιώσεις της ΤΕΡΝΑ ότι με δικά της έξοδα θα μετατοπίσει το συγκεκριμένο τμήμα του αρδευτικού δικτύου «και μάλιστα με ποιοτική αναβάθμιση αυτού», όπως σημειώνεται στην απόφαση.  Αξιοσημείωτη είναι, πάντως, και η τελευταία παράγραφος της απόφασης, στην οποία αναφέρεται πως «δεν μπορεί να παραβλεφθεί η χρονική συγκυρία που κατατέθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων», κατά την οποία «η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου για επέκταση των δομών του Φυλακίου προκάλεσε μία δημόσια συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας εκφράστηκαν επιφυλάξεις και διαμαρτυρίες από πρόσωπα που ασχολούνται με τα κοινά και απασχόλησε τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης». Στην ίδια παράγραφο-επίλογο της απόφασης, αναφέρεται επίσης πως «η έγνοια των αιτούντων για τη λειτουργικότητα των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, πιθανολογείται ότι είναι προσχηματική, υπό την έννοια ότι υπερμεγεθύνονται οι πραγματικές διαστάσεις της πιθανότητας περιπλοκών, ενώ στην πραγματικότητα επιδίωξη είναι η έκφραση της αντίθεσής τους στην απόφαση των αρμόδιων αρχών για την επέκταση των δομών του Φυλακίου, κατά τρόπο όμως απρόσφορο, διότι ο έλεγχος του σκοπού τέτοιων αποφάσεων της Πολιτείας υπεκφεύγει της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων για την εκδίκαση αστικών διαφορών». Με την ίδια απόφαση απορρίφθηκε ως «απαράδεκτη ελλείψει έννομου συμφέροντος» και η πρόσθετη παρέμβαση που είχε ασκήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ορεστιάδας υπέρ των αιτούντων των ασφαλιστικών μέτρων.

Διαβάστε ακόμη  Στον Έβρο βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Πηγή ErtNews