Ένα από τα δεκάδες θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι και το πρόβλημα της Διαχείρισης των Αδέσποτων ζώων καθώς πρόκειται για ένα θέμα που είναι άμεσα συνυφασμένο με τον πολιτισμό και την καθημερινότητα μας. 

Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους λόγος που κατεβαίνω ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην τοπική κοινότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την παράταξη “Δήμος για όλους – Πρώτα Εσύ” και υποψήφιο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης τον Γιάννη Ζαμπούκη. 

Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων είναι ένα πολυδιάστατο θέμα που για να επιλυθεί θα πρέπει να συνυπολογίσουμε οι φιλόζωοι και την κατηγορία εκείνων των ανθρώπων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ζώα.

Για να επέλθει ο σεβασμός της ζωής ενός ζώου πιστεύω πως δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό μόνο η επιβολή του νόμου αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά, όπως:

  • η επιβολή της συστηματικής ενημέρωσης πολιτών και μαθητών, 
  • η εντατικοποίηση των ελέγχων με την δημιουργία αστυνομίας ζώων, 
  • η εκπαίδευση με την βοήθεια ειδικών σε άτομα που έχουν ανάγκη να μάθουν να διαχειρίζονται τον φόβο τους απέναντι στα αδέσποτα ζώα.

Ας μην ξεχνάμε πως τα αδέσποτα προκύπτουν από τον ίδιο τον άνθρωπο. Το  πρόβλημα συνεχώς διογκώνεται με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια συνεχόμενη αλυσίδα χωρίς τέλος.

Η διάσωση και επιβίωση εγκαταλελειμμένων  ζώων από εθελοντές φιλόζωους χρειάζεται και  τα αυτονόητα κίνητρα από τους Δήμους.

Η δημιουργία των αδέσποτων ζώων και η εξέλιξη τους στον κύκλο ζωής τους επηρεάζει τόσο το περιβάλλον όσο και αλλά είδη ζώων με πρόσφατο παράδειγμα την διατάραξη του οικοσυστήματος προστατευόμενων ειδών που αρχικό στόχο εξόντωσης είχαν αδέσποτα ζώα.     

   Η ετήσια αναπαραγωγή αδέσποτων ζώων είναι τόσο μεγάλη που όσα καταφύγια και όσα ζώα και αν υιοθετηθούν δεν θα μπορέσουν ποτέ να καλύψουν μια κατάσταση που τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη.

Η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει πως για την ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος απαιτείται συστηματική και άμεση συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων του Δήμων και των αντίστοιχων οργανώσεων της πόλης σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή του εκάστοτε πολίτη. Τα αδέσποτα μπορεί κανείς να πει  πως επηρεάζουν άμεσα την οικονομία και τον τουρισμό μιας περιοχής όταν η εικόνα που παρουσιάζεται στους τουρίστες είναι η χείριστη ενώ η αντίστοιχη εικόνα σε γειτονικές χώρες είναι σαφώς ανώτερη. 

Ένα πρόγραμμα διαχείρισης πρέπει να συμπεριλαμβάνει αποτελεσματικούς τρόπους και μεθόδους περιορισμού και όχι εξαφάνισης του πληθυσμού των αδεσπότων χωρίς να επηρεάζεται η ευζωία τους. Η καλή συνεργασία του Δήμου με τους κτηνιάτρους μιας περιοχής σε συνδυασμό με την δημιουργία δομών μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην διαχείριση του προβλήματος.

Αυτό που μένει λοιπόν να αναρωτηθούμε όλοι μας είναι εάν επιθυμούμε την επίλυση του προβλήματος η αν εξακολουθούμε να θέλουμε να διαιωνίζεται.

Σε έναν απολογισμό όλων αυτών των χρόνων αποδεικνύεται πως η αναποτελεσματικότητα κάποιων που διαχειρίζονται το κομμάτι διαχείρισης των αδέσποτων ζώων οφείλεται στην συστηματική μη αποδοχή  της  συνεργασίας με άλλους φορείς και εθελοντές και στην έλλειψη ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Η φιλοζωία μας αφορά όλους άμεσα η έμμεσα. Ήρθε η στιγμή για ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές προτάσεις. 

Αντωνης Ολτούμης

Υποψήφιος Σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης 

Ένα από τα δεκάδες θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι και το πρόβλημα της Διαχείρισης των Αδέσποτων ζώων καθώς πρόκειται για ένα θέμα που είναι άμεσα συνυφασμένο με τον πολιτισμό και την καθημερινότητα μας. 

Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους λόγος που κατεβαίνω ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην τοπική κοινότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την παράταξη “Δήμος για όλους – Πρώτα Εσύ” και υποψήφιο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης τον Γιάννη Ζαμπούκη. 

Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων είναι ένα πολυδιάστατο θέμα που για να επιλυθεί θα πρέπει να συνυπολογίσουμε οι φιλόζωοι και την κατηγορία εκείνων των ανθρώπων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ζώα.

Για να επέλθει ο σεβασμός της ζωής ενός ζώου πιστεύω πως δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό μόνο η επιβολή του νόμου αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά, όπως:

  • η επιβολή της συστηματικής ενημέρωσης πολιτών και μαθητών, 
  • η εντατικοποίηση των ελέγχων με την δημιουργία αστυνομίας ζώων, 
  • η εκπαίδευση με την βοήθεια ειδικών σε άτομα που έχουν ανάγκη να μάθουν να διαχειρίζονται τον φόβο τους απέναντι στα αδέσποτα ζώα.

Ας μην ξεχνάμε πως τα αδέσποτα προκύπτουν από τον ίδιο τον άνθρωπο. Το  πρόβλημα συνεχώς διογκώνεται με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια συνεχόμενη αλυσίδα χωρίς τέλος.

Η διάσωση και επιβίωση εγκαταλελειμμένων  ζώων από εθελοντές φιλόζωους χρειάζεται και  τα αυτονόητα κίνητρα από τους Δήμους.

Η δημιουργία των αδέσποτων ζώων και η εξέλιξη τους στον κύκλο ζωής τους επηρεάζει τόσο το περιβάλλον όσο και αλλά είδη ζώων με πρόσφατο παράδειγμα την διατάραξη του οικοσυστήματος προστατευόμενων ειδών που αρχικό στόχο εξόντωσης είχαν αδέσποτα ζώα.     

   Η ετήσια αναπαραγωγή αδέσποτων ζώων είναι τόσο μεγάλη που όσα καταφύγια και όσα ζώα και αν υιοθετηθούν δεν θα μπορέσουν ποτέ να καλύψουν μια κατάσταση που τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη.

Η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει πως για την ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος απαιτείται συστηματική και άμεση συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων του Δήμων και των αντίστοιχων οργανώσεων της πόλης σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή του εκάστοτε πολίτη. Τα αδέσποτα μπορεί κανείς να πει  πως επηρεάζουν άμεσα την οικονομία και τον τουρισμό μιας περιοχής όταν η εικόνα που παρουσιάζεται στους τουρίστες είναι η χείριστη ενώ η αντίστοιχη εικόνα σε γειτονικές χώρες είναι σαφώς ανώτερη. 

Ένα πρόγραμμα διαχείρισης πρέπει να συμπεριλαμβάνει αποτελεσματικούς τρόπους και μεθόδους περιορισμού και όχι εξαφάνισης του πληθυσμού των αδεσπότων χωρίς να επηρεάζεται η ευζωία τους. Η καλή συνεργασία του Δήμου με τους κτηνιάτρους μιας περιοχής σε συνδυασμό με την δημιουργία δομών μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην διαχείριση του προβλήματος.

Αυτό που μένει λοιπόν να αναρωτηθούμε όλοι μας είναι εάν επιθυμούμε την επίλυση του προβλήματος η αν εξακολουθούμε να θέλουμε να διαιωνίζεται.

Σε έναν απολογισμό όλων αυτών των χρόνων αποδεικνύεται πως η αναποτελεσματικότητα κάποιων που διαχειρίζονται το κομμάτι διαχείρισης των αδέσποτων ζώων οφείλεται στην συστηματική μη αποδοχή  της  συνεργασίας με άλλους φορείς και εθελοντές και στην έλλειψη ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Η φιλοζωία μας αφορά όλους άμεσα η έμμεσα. Ήρθε η στιγμή για ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές προτάσεις.