ΑΣΕΠ 2Κ/2022: Η προκήρυξη για 473 μόνιμες θέσεις στο υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου 

Εκδόθηκε η 2Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 473 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (παράρτημα ΣΤ΄).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 10 Μαρτίου και ώρα 8:00 έως τη Δευτέρα 28 Μαρτίου και ώρα 14:00.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων
 • ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών)
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Πολίτικων Μηχανικών)
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Τοπογράφων Μηχανικών)
 • ΠΕ Νομικών
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΠΕ Στατιστικής

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Δομικών Έργων)
 • ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)
 • ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών)
 • ΤΕ Νοσηλευτών
 • ΤΕ Πληροφορικής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • ΔΕ Οδηγών
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 • ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα ΔΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΓΩΝ )
 • ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ )
 • ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)
 • ΔΕ Τηλεφωνητών

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που μοριοδοτούν

Για τις περισσότερες θέσεις της προκήρυξης 2K/2022 του ΑΣΕΠ απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Διαβάστε ακόμη  Εκλογές 2023: Οι κασιδιάρηδες, η κυβέρνηση και το σύνταγμα

Δύο από τα πρόσθετα προσόντα αυτά προσόντα είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση χειρισμού Η/Υ. Συγκεκριμένα για ορισμένες θέσεις ζητείται η άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ για όλες σχεδόν τις θέσεις απαραίτητο προσόν είναι η  γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Η έλλειψη δηλαδή μίας τέτοιας πιστοποίησης μπορεί να στερήσει από τους υποψηφίους την δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Πλέον όμως όποιος θέλει μπορεί και προλαβαίνει να λάβει μία από τις δύο παραπάνω πιστοποιήσεις (ή και τις δύο) σε λιγότερο από 3 ημέρες!

Είναι γεγονός ότι πλέον σχεδόν σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ πλέον ζητείται από τους υποψηφίους να κατέχουν πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν την γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας όσο και την γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στην διαγωνιστική διαδικασία.

Επιπλέον, πολλοί υποψήφιοι έχουν την εντύπωση πως η απόκτηση τέτοιων πιστοποιήσεων είναι μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις.

Παλαιότερα μπορεί να ίσχυε αυτό , πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ

Πηγή alfavita.gr