Ασφυκτιούν τα νεκροταφεία στην Άνθεια – Ζητείται λύση από τη δημοτική αρχή

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η χωρητικότητα του νεκροταφείου στην Άνθεια, με το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας να χτυπά «καμπανάκι» προς τη δημοτική αρχή, αφού μέσα στους επόμενους μήνες, αν δεν βρεθεί λύση, δεν θα είναι δυνατή καμία ταφή εντός του κοιμητηρίου.

Τα προηγούμενα χρόνια έγιναν προσπάθειες ώστε να ανευρεθεί ένας χώρος για την

δημιουργία νέων (Β΄) Κοιμητηρίων στην Κοινότητα Άνθειας, προσπάθεια όμως που δεν έχει

ολοκληρωθεί. Έτσι, το συμβούλιο της κοινότητας ζητά  από τον Δήμο επειγόντως να προχωρήσει άμεσα στην ανεύρεση χώρου για την δημιουργία νέων Κοιμητηρίων στην Άνθεια ή στην επέκταση των παλιών, αν αυτό είναι εφικτό.