Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα6979176166
Αναλυτικά

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού και παρέχεται δημιουργική απασχόληση σε παιδιά 3-12 ετών στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται τηλεφωνικά.